V Klecanech budou mít domácí školu

Děti z klubu Klíček ve školičce
 

Školu "v pohodě" nabízí dětem první a druhé třídy základní školy od nového školního roku klecanský spolek Pravý Hradec.

Alternativou pro první dva ročníky základní školy je individuální vzdělávání dětí prostřednictvím tzv. „domácí školy“ bez pravidelného denního docházení žáka do školy. V České republice je individuální vzdělávání umožněno zákonem č. 561/2004 (školský zákon). Klecanský spolek má již vydáno od ředitele ZŠ Klecany povolení k domácí výuce.

Jak a kde bude výuka probíhat
Domácí školu organizuje klecanský spolek Pravý Hradec, který má rozsáhlou praxi ve vzdělávání dětí i dospělých. Projektu domácího vzdělávání poskytne administrativní i organizační zázemí a vhodné prostory. Třída bude umístěna v objektu Klecany č. p. 74 (Rychta). Děti budou žáky základní školy Klecany, a pokud se rodiče rozhodnou domácí vzdělávání ukončit, klecanská základní škola děti bez problému přijme k normální školní docházce.

Žák pak pravidelně na konci každého pololetí vykoná zkoušku z učiva, které je v souladu se školním vzdělávacím programem školy. Je hodnocen pedagogy školy, na kterou byl přijat k plnění povinné školní docházky. Na základě tohoto hodnocení pak dostává vysvědčení.

Rodiče budou platit poplatek, z něhož bude hrazena mzda učitelek domácí školy, některé pomůcky a náklady spojené s provozem domácí školy. Více informací najdete na www.klubklicek.cz/uvod.

 

Zdroj: Pravý Hradec
 

 

Klíčová slova: