Florenc je děsivým místem: Nejzanedbanější část Prahy čeká zásadní proměna

Rozvoj Florence je jedním z nejdůležitějších projektů Institutu plánování a rozvoje
 

Praha má ve svém centru mnoho nevyřešených problémů, které ovlivňují důstojný život zdejších občanů. Právě okolí Florence patří mezi ta vůbec nejzanedbanější místa a přitom patří k jednomu z nejdůležitějších dopravních uzlů hlavního města. To by měla změnit urbanistická soutěž s mezinárodní účastí. Co se musí změnit? 

Hlavní město Praha se domluvilo s majiteli pozemků ČSAD Praha Holding a Masaryk Station Development na spolupráci s Institutem plánování a rozvoje (IPR) na změně bezútěšného, ale přitom velmi navštěvovaného místa hlavního města. 

IPR má tak otevřené dveře k zahájení nové urbanistické mezinárodní soutěže. Výsledkem by měla být kultivace prostoru a odstranění nelogického rozvržení prostoru, který v současnosti v tomto frekventovaném místě dominuje. 

Změna je nutná

„Již v minulosti bylo na toto území zpracováno několik urbanistických studií, avšak nedošlo u nich k dostatečně široké shodě všech aktérů. Právě proto jsme s klíčovými vlastníky v území dospěli k názoru, že nejlepším řešením bude uspořádat mezinárodní urbanistickou soutěž, která navrhne jeho budoucí podobu,“ říká 1. náměstek primátora Petr Hlaváček. 

O tom, že je v tomto kroku možné vypozorovat pozitivní trend v komunikaci mezi investorem a několika majiteli pozemků, je nepopiratelná. „Kromě samotného plánování je pro rozvoj města důležitá společenská důvěra v proces, kterým se město plánuje a mění,“ vysvětluje předseda výboru pro územní rozvoj Petr Zeman. „Proto jsme vytvořili širokou pracovní skupinu s téměř 50 zástupci z městských částí, IPR, Národního památkového ústavu, Správy železnic, Dopravního podniku, Muzea hlavního města Prahy a dalšími aktéry území. V takto širokém plénu jsme společně pracovali na zadání soutěže, aby v něm byly vybalancovány zájmy různých skupin.“

Špičky ze světa

V porotě zasednou špičky světové architektury, jako je Winy Maas, zakladatel kanceláře MVRDV či slavný holandský urbanista Kees Christiaanse, jehož kancelář KCAP se podílela na oslavované čtvrti HafenCity v Hamburku. V porotě je i profesor urbanismu z londýnského The Bartlett Matthew Carmona, který se zabývá nejen tzv. place makingem, ale i tím, jak co nejefektivněji zorganizovat urbanistickou soutěž, což není v globálních městech s množstvím protichůdných zájmů jednoduché. 

Soutěžní týmy by měly do návrhu integrovat řadu již schválených projektů v území. Jsou to například plánované rekonstrukce ulic Na Poříčí a Na Florenci, modernizace železniční stanice Praha Masarykovo nádraží s přestřešením kolejiště, v současnosti již realizovaný projekt Florenc Gate v ulici Křižíkova nebo dva objekty podél ulice Na Florenci navržené kanceláří Zaha Hadid Architects, které již mají vydaná povolení. 

Výsledek soutěže, který bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu, bude znám na podzim tohoto roku. V porotě kromě zmíněných zahraničních expertů zasednou i přední čeští urbanisté, architekti, dopravní specialisté nebo městští plánovači. 

KAM DÁL: Praha chce být jako Sydney. Nová budova filharmonie se může radikálně prodražit