Vlak na vodíkový pohon je v Německu úspěšný. Budou se pořizovat desítky dalších

Jednotka Coradia iLINT s pohonem palivovými články.
Zobrazit fotogalerii (7)
 

Motorová jednotka Coradia iLINT od výrobce Alstom s pohonem palivovými články je v Německu v provozu s cestujícími od roku 2018 (představena byla v roce 2016 na veletrhu InnoTrans v Berlíně). Zcela tichý vlak, emitující při jízdě pouze vodní páru, se osvědčil natolik, že již několik spolkových zemí chce nakoupit další. A jistě nezůstane jen u toho.

Jako nový zdroj energie pro pohon trakčních vozidel jsou v současné době využívány polymerové elektrolytické membránové palivové články (PEMFC), jejichž vývoj pokračuje vpřed mílovými kroky. Kromě nich existuje pět dalších základních typů palivových článků (FC - fuel cells): keramické SOFC (solid oxid fuel cells), PAFC (phosphoric acid fuel cells), pracující s teplotami až 180 °C a určené např. pro pohon autobusů, MCFC (molten carbonate fuel cells), využívající keramickou vložku, pokrytou roztavenými solemi uhličitanů (lithného, sodného a uhličitanu draselného), kde pracovní teplota dosahuje až 650 °C, s určením zejména pro stacionární zdroje energie.

Dále AFC (alkaline fuel cells) a moderní DMFC (direct methanol fuel cells), vyvinuté pro vesmírné programy NASA. V těchto článcích dochází ke vzniku vodíku působením elektrolýzy: řešení je vhodné i pro vozidla různých typů, neboť v tomto případě není třeba přepravovat k jejich naplnění přímo vodík.

Jednotky Coradia iLINT

V roce 2016 představila firma Alstom, jeden z největších výrobců železničních vozidel v Evropě, nový koncept osobního vlaku s pohonem vodíkovými palivovými články (NIP). Vlak byl na bázi již delší dobu vyráběných motorových jednotek Coradia LINT postaven v kooperaci koncernových středisek v Salzgitteru v Německu a v Tarbes ve Francii.

Výrobce Alstom věří, že jeho vlaky poháněné vodíkem začnou v brzké budoucnosti na evropském kontinentu nahrazovat spalovací motory, které se stále masivně využívají v železničním provozu tam, kde tratě nejsou elektrifikovány. Vodíková palivová nádrž uložená na střeše vlaku, napájející palivové články, jež slouží k výrobě elektrické energie, vystačí na 1 000 km, což je mnohem více, než má motorová jednotka v každodenním rozvrhu jízd. Nejvyšší rychlost dosahuje 140 km/h. Emise se skládají pouze z vodní páry a vodního kondenzátu.

Testy a běžný provoz

Rozsáhlé zkoušky jednotky Alstom Coradia iLINT, prováděné německým spolkovým drážním úřadem EBA, byly zahájeny na podzim 2016 a v roce 2017 zakončeny schválením pro provoz. Od roku 2018 jezdí dvě modré jednotky iLINT na severu Německa na trati Buxtehude - Bremervörde - Bremerhaven - Cuxhaven ve spolkové zemi Dolní Sasko a dobře se osvědčují. Dolnosaský operátor veřejné dopravy LNVG již podepsal s firmou Alstom kontrakt na dodávku dalších 14 vlaků tohoto typu. Součástí je i 30letá údržba a opravy vlaků. Dodavatelem vodíkového paliva je firma Linde, která počítá s tím, že v další fázi projektu bude vodík vyráběn elektrolýzou s využitím větrné energie.

Jednotky Coradia iLINT objednal u výrobce Alstom rovněž operátor Rhein-Main Verkehrsverbund, a to v počtu 27 kusů, s dodáním na konci roku 2022. Další smlouvy na dodávky jednotek Coradia iLint podepsali zástupci spolkových zemí Bádensko-Württembersko a Severní Porýní-Vestfálsko. A budou zřejmě následovat další.

Přestože nejde o první vozidlo poháněné vodíkovými palivovými články, které bylo kdy zkonstruováno, stane se tedy Alstom Coradia iLint prvním sériově vyráběným a ve veřejné vlakové dopravě standardně používaným vodíkovým osobním vlakem na světě. U nás začnou společnosti Arriva a Leo Express brzy nasazovat dieselové jednotky LINT do provozu ve Zlínském kraji, Pardubickém kraji a na Orlickoústecku.