Zpomalovače hoření jsou prakticky všude a útočí na náš organismus

V elektroodpadu je vysoký obsah cenných kovů i nebezpečných chemikálií
 

Už řadu desetiletí takřka veškerý nábytek a další předměty, které máme doma i které používáme třeba v kanceláři, pravděpodobně obsahují velké množství tzv. bromovaných zpomalovačů hoření. Aniž bychom si to uvědomovali, denně tak dostává náš organismus vysoké dávky těchto nadmíru toxických látek, které se v něm kumulují. A mohou způsobit vážná onemocnění.

Levný nábytek?

Sice nehoří tak rychle, ale zato vyvíjí vysoce toxické zplodiny. Řeč je o nábytku, kobercích, elektronických zařízeních a dalším vybavení místností, v nichž většinu života pobýváme. Pokud nepochází od vysoce renomovaných výrobců, kteří hledí na kvalitu ve všech směrech, včetně obsahu nebezpečných chemických látek, je pravděpodobné, že byl při výrobě automaticky ošetřen některým ze široké škály bromovaných zpomalovačů hoření (BFR), aby se zvýšila jeho požární bezpečnost.

Co jsou BFR?
Bromované zpomalovače hoření („flame retardants“) jsou organické sloučeniny bromu: mezi ty nejčastěji používané donedávna patřily či stále patří polybromované bifenyly a difenylétery, bromované bisfenoly nebo hexabromcyklododekan. Na světě se jich ročně vyrábějí statisíce tun, protože je to relativně levné.

V různých zemích platí pro jejich výrobu a používání odlišná pravidla, vyhlášky a předpisy, ovšem výrobky, které obsahují nadlimitní množství BFR, se často dostávají do prodeje i v zemích, kde platí přísnější předpisy. Přestože se už dávno zjistilo, že tyto látky jsou nebezpečnými toxiny, které zamořují životní prostředí a snadno se neodbourávají, v mnoha zemích nedochází k žádné regulaci jejich výroby ani k novelizacím předpisů a vyhlášek.

Kde všude byly BFR nalezeny?

Téměř by se dalo říci, že polybromované zpomalovače hoření jsou naprosto všude a ve všem: podobně, jako byla v pitné vodě detekována vlákna plastů, tak i BFR jsou indikovány v živých organismech, zejména v rybách, ve vodě, ve vzduchu i v zemských sedimentech, a to kdekoli na celém světě, v nejrůznějších výrobcích, i v kuchyňském nádobí a termohrncích.

Byly už zjištěny v pupečníkové krvi a v mateřském mléce, přičemž mají negativní vliv na lidský imunitní, endokrinní a reprodukční systém - tedy na vývoj plodu.

Má se za to, že jsou karcinogenní: způsobují rakovinu jater, která nejsou schopná si s jejich přítomností v organismu poradit. Do těla se BFR dostávají všemi způsoby: vdechujeme je ze vzduchu, absorbujeme je pokožkou i konzumací jídla. Koupíte dětem novou matraci a netušíte, že byla při výrobě ošetřena polybromovanými zpomalovači hoření, které se z ní celá léta budou nyní uvolňovat.

Toxický kouř

Kyanovodík, dioxiny a furany - to všechno obsahují zplodiny hoření, vznikající při požárech. Požár má čtyři fáze: vznik (zažehnutí), rozhořívání, intenzivní hoření (všeho v dosahu) a dohořívání - při něm největší komplikace a velký počet obětí způsobuje toxický kouř, který má nejširší dosah a často brání činnosti hasičů.

Právě látky, které obsahují zpomalovače hoření, paradoxně vyvíjejí při požáru nakonec ty nejjedovatější zplodiny. V posledních letech ovšem vývoj pokročil kupředu a na trhu jsou nabízeny i zpomalovače hoření, které jsou vyrobeny na bázi organofosfátů, jež činí hořlavé materiály díky ochranné vrstvě nehořlavými (samozřejmě za určitých podmínek).

Je v našem vlastním zájmu vyvíjet tlak na tvůrce legislativy k příslušným inovativním krokům a dožadovat se u prodejců, zejména levného nábytku, informací o obsahu škodlivých chemikálií v jejich produktech. Podle některých studií má obsah reziduí polybromovaných retardantů hoření v domácím prachu, který vdechujeme, vliv i na rozvoj dětské inteligence a další krajně negativní důsledky.

KAM DÁL: Zoufalý Janoušek, vekslák Rittig a Dalík v luxusním penzionu.


Životní styl