Hořela dvě policejní auta! Kvůli mučení vegana

Martin Ignačák je podle anarchistů mučen neveganskou stravou
 

V neděli hořela dvě policejní auta v ulici Nad Úpadem v pražských Hájích. K činu se přihlásila Síť revolučních buněk - buňka Solidární subverze. Útok byl reakcí na Martina Ignačáka, který čeká ve vazbě na soud a je mučen odpíráním veganské stravy.

Požár byl ohlášen v neděli kolem čtvrté hodiny ranní, policie však po žhářích marně pátrala. Nepomohlo ani nasazení vrtulníků. Síť revolučních buněk (dále SRB) je skupina anarchistů, kteří se k činu doznali. Na svém webu sdělili, že ,,požár byl iniciován časovaným zápalným zařízením." 

Proč k útoku došlo? 

,,Auta byla zapálena v solidaritě s anarchistou Martinem Ignačákem. Ten je držen v zajetí ve Vazební věznici Praha – Pankrác, kde je vystaven dlouhodobému mučení," napsali SRB na web. Mučení Martina Ignačáka ve vazbě mělo spočívat v tom, že mu jako veganovi byla odepřena veganská strava.

,,Vězeňská správa toto jeho právo [pozn. red.: stravovat se vegansky] nyní potlačuje. Odmítá mu veganskou stravu poskytovat, a to navzdory tomu, že poskytování veganské stravy je součástí směrnic vězeňské správy a jiní věznění vegani takovou stravu dostávají. Martin je nepochybně oběť mučení, jehož následkem mohou být vážné zdravotní komplikace nebo smrt," napsala SRB.

Útokem na policejní auta chtěli anarchisté dosáhnout rychlé reakce, neboť odvolávání se k institucím považují za ,,součást problému". Tedy zvolili přímou cestu - zapálení policejních aut. Odvolávají se na emancipační podstatu svého činu: 

,,Martin Ignačák byl odsouzen k smrti. Tento rozsudek je vykonáván tak podlým způsobem, jako je odepírání přístupu k plnohodnotné stravě. Síť revolučních buněk nebude nečinně přihlížet. Naše subverze bude přítomná, dokud nedosáhneme našich cílů. V krátkodobém horizontu důstojnosti pro Martina Ignačáka. V dlouhodobém horizontu zničení systému, který Martina i nás o důstojnost připravuje."