Život s Alzheimerem a možnosti péče

Následky demence pomáhají zmírnit společenské hry
 

Alzheimerova choroba nebo také stařecká demence je nemoc, která postihuje v mozku centra vnímání. Člověk zapomíná,  je zmatený, mívá problémy s vyjadřováním a rozhodováním, ztrácí schopnost se o sebe postarat.

Možnosti léčby

Příčina tohoto onemocnění není známa.  Léky se používají na zlepšení vnímání a potlačení dalších příznaků jako například deprese. Kromě praktického lékaře potřebují nemocní často neurologickou nebo psychickou  léčbu a řada jich je v péči geriatrických ambulancí. Následky demence zmírňují kognitivní tréninky, ergoterapie, canisterapie, trénink paměti a slovní zásoby nebo společenské hry. Nemocní se znovu učí základům běžného života jako je jídlo, hygiena či oblékání. Nezbytná je pomoc pečovatele. Těmi bývají rodinní příslušníci, kteří potřebují získat znalosti o Alzheimerově chorobě a také odborné vedené v péči o nemocné.

Geriatrie se zabývá zdravotním stavem ve stáří. Pojem je odvozen od řeckého gerón (starý člověk) a iatró (léčím)

Trvalá profesionální péče

 V určité fázi dojde na těžké rozhodování, zda je pro postiženého lépe setrvat v domácím prostředí, nebo využít některého z Alzheimer center.  "Ambulantní pečovatelská služba dobře zvládá zdravotnickou část, méně však oblast psychologickou, sociální a společenskou. Málokdo se svému nemocnému příbuznému může věnovat 24 hodin denně, nezajistí mu profesionální péči, jen péči ošetřovatelskou, vytváří podmínky pro progresi Alzheimerovy choroby nikoliv proti ní. V domácím prostředí nelze zajistit profesionální pomoc lidem s Alzheimerovou nemocí v plném rozsahu," říká neurolog Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. 

Alzheimer centra

Komplexní a nepřetržitou péči nabízejí například Centra spokojeného stáří v Lázních Bohdaneč a Svobodě nad Úpou. Ve Středočeském kraji existuje Alzheimercentrum v Průhonicích s kapacitou 159 lůžek. Denní stacionář pro tento typ onemocnění provozuje Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Lůžkové oddělení pro pacienty s demencí má Psychiatrická léčebna Kosmonosy. 

Středočeské domovy se specializací na demenci

Zvláštní péči poskytují některé domovy seniorů, ve Středních Čechách jsou to Domov na verandě Beroun, Centrin ve Zruči nad Sázavou, Centrum Rožmitál pod Třemšínem, Domov "Na Terasách" Rataje nad Sázavou, Centrum seniorů Mělník, středisko Diakonie v Libici nad Cidlinou, Domov důstojného stáří Harmony Líchovy, Domov Modrý kámen v Mnichově Hradišti, Domov pod hrází v Pečicí, Domov Rožďalov, Domov seniorů - Dřevčický Park, Domov Slaný, Dům domácí péče - Samopše, G-HELP v Kouřimi, Pension Celina v Dobříši, Sanco-PB v Příbrami, Senior Home v Tucholovicích, Senior-komplex Lužec nad Vltavou, Stacionář sv. Anežky České v Berouně. Přehled středočeských zařízení pro pacienty s demencí na stránkách Gerontologie.cz.

Klíčová slova: