Tuberkulóza stále nevymizela. Středočeský kraj měl osmdesát nemocných

Mycobacterium tuberculosis – původce TBC v elektronovém mikroskopu
 

Česká republika patří mezi země s nejnižším výskytem tuberkulózy v Evropě. Přesto se loni ve Středočeském kraji objevilo asi osm desítek nemocných, což v ČR představuje mírný nadprůměr.

Původcem tuberkulózy (lidově souchotiny nebo úbytě) je bacil Mycobacterium tuberculosis. Infekční onemocnění nejčastěji postihuje plíce, někdy i lymfatické uzliny, mozkové pleny, močové ústrojí, klouby, kosti či kůži.

 

Projevy nemoci
Plicní tuberkulóza se nejprve projeví suchým dráždivým kašelem nebo chrapotem. Později mění v kašel produktivní i s příměsi krve. Doprovází ho zvýšená teplota nad 37 stupňů Celsia především ve večerních hodinách, noční pocení a únava, ubývání na váze a snížená pracovní schopnost. 

 

Šíření nákazy 
Zdrojem nákazy je nemocný člověk, který bakterie vylučuje zpravidla při kašli nebo kýchání.
K přenosu mykobakterií dochází kapénkami nebo inhalací kontaminovaného prachu v nevětraných domácnostech lidí nemocných tuberkulózou.
 
Nemocnost klesá

 V roce 2014 dosáhla nemocnost 4,9 případů onemocnění na 100 000 obyvatel. Vděčíme za to vysokému standardu léčby a následné kontrole, vyhledávání a léčbě kontaktů a vysoké životní úrovni. 

 

Průběh léčby

Pro zjištění nemoci se léčí antituberkulotiky. Léčba je v České republice povinná a trvá šest měsíců, z toho první dva měsíce při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví se pacient musí podrobit izolaci a přijímat léky.
 

Vyhledávání nemocných
Depistáž je cílené vyhledávání nemocných nebo zdrojů. Cílí na rizikové skupiny osob se základním onemocněním a osoby žijící v nižších sociálních a hygienických podmínkách. Nemoc je spojena s chudobou, alkoholismem, užíváním drog a životem bez přístřeší. Osoby v kontaktu absolvují RTG vyšetření plic a tuberkulínový test Mantoux II.

 

Očkování
Plošné očkování obyvatel probíhalo po 2. světové válce. V roce 2010 bylo z důvodu velmi nízkého výskytu tuberkulózy zrušeno. Nadále jsou očkovány pouze děti přijíždějící ze zemí se zvýšeným výskytem onemocnění, např. Afrika a Asie, země bývalého Sovětského Svazu, Bulharsko a Rumunsko. Rovněž děti žijící v domácnosti s nemocným.

 


Životní styl

Zdraví