Středočeši zaplatili třetinu transportního inkubátoru pro novorozence

Každoročně je do VFN převezeno kolem dvou set středočeských novorozenců
 

Ze středních Čech je do Prahy převáženo ročně kolem dvou set novorozenců. Středočeský kraj proto přispěl Všeobecné fakultní nemocnici 700 tisíc korun na transportní systém.

Všeobecná fakultní nemocnice zajišťuje transporty i pro malé pacienty ze Středočeského a Libereckého kraje a někdy je převáží po celém území ČR. Ročně dojde na tisíc převozů a asi dvě stovky novorozenců potřebují umělou plicní ventilaci.

Podpora Středočeského kraje

Cena transportního systému je 2,1 milionu korun. Všeobecná fakultní nemocnice kraj požádala o zhruba třetinu celkové částky. „Vzhledem k tomu, že tato nemocnice pro nás zajišťuje převoz malých Středočechů, poskytl jí Středočeský kraj na pořízení nového transportního systému pro převozovou službu novorozenců celkem 700 000 korun,“ sdělil hejtman Miloš Petera.

Dvě stovky malých Středočechů

 „Potřebnost využití inkubátoru na území středních Čech dokladují nejlépe statistická data. Podle nich je v našem regionu každoročně do Všeobecné fakultní nemocnice převezeno kolem dvou set novorozenců. Proto si myslím, že je naše finanční pomoc téměř povinností,“ uvedl dále hejtman Petera.

Transportní systém

Systém se skládá z transportního inkubátoru, přístroje pro umělou plicní ventilaci, monitoru životních funkcí, infuzních pump pro přesné dávkování infuzních roztoků a léků, a tlakových lahví s medicinálními plyny. Novorozence převáží speciálně upravená sanitka.   „Výjimečnost prezentovaného transportního systému spočívá v možnosti integrace zařízení pro mimotělní oběh do uvedené transportní jednotky. Významnou měrou se tak zvyšuje mobilita, bezpečnost a komfort jak pro pacienta, tak i pro ošetřující personál,“ uvádí MUDr. Václav Vobruba, Ph.D., vedoucí lékař JIRP a Převozové služby novorozenců Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

Klíčová slova:
VFN