Lidé kritizují protikuřácký zákon: Kouření přitom nezpůsobuje jen rakovinu

Co vše může kouření způsobovat?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Tento týden vešel u nás v platnost protikuřácký zákon, který rozdělil společnost na dvě poloviny. Jedna ho vítá a druhá odsuzuje. Co ale společnosti vlastně kouření přináší a jaká jsou jeho rizika?

V tabákovém kouři bylo obecně odhaleno více než šedesát tisíc látek s karcinogenními účinky. Tyto látky jsou pak obsaženy přímo v tabáku a vznikají během jeho hoření. Vyskytují se pak převážně jako malé částečky a jsou to látky jak organického, tak i anorganického původu.

Důležité je na úvod také vědět fakt, že je samotný tabákový kouř zařazen do seznamu karcinogenů třídy I A, což jsou látky takové, které mají vůbec nejvyšší nebezpečnost. Člověk přitom nutně nemusí být kuřákem, aby byl ohrožen, stačí jakkoliv kouř dýchat, tudíž být i tzv. pasivním kuřákem.

Rizika aktivního kouření

Tento způsob kouření má velmi neblahý vliv na zdraví kuřáka. Významně se podílí na vzniku spousty nemocí nebo je dokonce přímo zapříčiňuje. Ovlivňuje také ještě nenarozený plod, ohrožuje děti a dospělé. 

  • Rakovina - Mezi zhoubné nádory postihující kuřáky patří nejen ty plicní, ale také nádory v ústní dutině, nádory slinivky břišní, děložního čípku, ledvin, střev a konečníku.
  • Kůže - Kouření má vliv i na drobné tepénky kůže, díky čemuž podstatně urychluje zevní projevy stárnutí. Důsledkem je zhrošování pružnosti pleti, zmenšení přirozené schopnosti optimální hydratace a tvoření vrásek.
  • Srdečně-cévní systém - Kouření výrazně podporuje rozvoj aterosklerózy, což je vlastně kornatění tepen. Důsledkem toho jsou pak mozkové cévní příhody nebo také srdeční infarkty. 
  • Těhotenství - I na to má tento nešvar velmi negativní vliv, a to přímo na vyvíjející se plod v děloze. Kouří-li matka v době těhotenství, zvyšuje tím pravděpodobnost potratu, nižší porodní hmotnost dítěte a narození dítěte s vrozenými vývojovými vadami.

Je ale velmi překvapivé, že v těhotenství je schopno přestat s kouřením pouze asi 20 % žen. Dítě má pak také daleko větší pravděpodobnost, že se stane v budoucnu na něčem podobném také závislé. 

S aktivním kouřením jsou ale spojené také další nemoci. Mezi ně patří vředová choroba žaludku, dřívější rozvoj šedého zákalu a stařecké hluchoty, poruchy potence a plodnosti u mužů, menstruační obtíže či neplodnost u žen a také zhoršení hojení ran. 

Rizika pasivního kouření

V rámci tohoto typu vdechování kouře máme na mysli nedobrovolné kouření spojené s pobytem v uzavřeném, ale i otevřeném prostoru s kuřákem. Kouř vdechovaný při pasivním kouření pochází jednak z doutnajícího konce cigarety mezi dvěma potáhnutími a jednak je vydechován kuřákem.

Evropa se začala s tabákem seznamovat až po objevení Ameriky, a to díky Kryštofu Kolumbovi. Tabák byl původně součástí náboženských rituálů a obřadů. Jeho historie sahá až do doby 600 let před n. l.

Takováto inhalace vede zejména k psychosomatickým poruchám, k opožděnému vývoji dítěte, k urychlení civilizačních chorob a ke zhoršení chronických onemocnění. Existuje ale i riziko z tzv. terciálního kouření, kdy jsou zdrojem zdravotních rizik usazené zplodiny z cigaretového kouře. 

Závislost na nikotinu

Podobná závislost vzniká skutečně velmi rychle, mechanismus lze vyložit jako dynamický stereotyp na základě podmíněných reflexů z vnitřních a vnějších receptorů. Složka psychosociální je pak převažující nad složkou toxikomanickou.

Závislost psychosociální se projevuje potřebou mít cigaretu v ruce, hrát si s ní a jakkoliv manipulovat. Nejde tedy o závislost na kouření, ale pouze na předmětu. S odstupem přibližně dvou let přichází i závislost fyzická, která se projeví až u 80 % pravidelných kuřáků. Těm pak nastupují abstinenční příznaky, které se projevují při zoufalých pokusech tento zlozvyk ukončit. Důležité je ale zdůraznit, že dříve či později ustanou. 

Polovina kuřáků zemře na následky kouření, a to v průměru o 15 let dřív, než kdyby nekouřili. Nejčastěji na kardiovaskulární nemoci (infarkt, mozková mrtvice…), nádory a na chronické plicní nemoci. K poškození pak stačí klidně i jedna cigareta nebo i pasivní kouření. 

Dne 9. prosince 2016 schválili čeští poslanci nový protikuřácký zákon, který vzešel v platnost 31. května 2017. Ten přikazuje úplný zákaz kouření v restauracích a hospodách po celé České republice. 

Problémové elektronické cigarety

Ještě donedávna si mnozí mysleli, že je tento nový trend neškodný, ovšem opak je pravdou. Bylo prokázáno, že při kouření elektronických cigaret nevznikají škodliviny spojené se spalováním tabáku, jejich uživatelé mají mnohem větší tendenci k šlukování, díky čemuž se jim do plic dostává daleko více nikotinu. 

Ve výparech e-cigaret je navíc velké množství rakovinotvorných molekul. U některých typů bylo dokonce zjištěno větší množství jedovatých látek než u klasické cigarety, a to nejspíše kvůli příliš rychlému ohřevu. Někdy se také objeví nežádoucí kovy nebo antimon.