Lidí s depresí přibývá, trpí jí každý pátý člověk. Postihnout může i vaše děti

Jediným východiskem z deprese je totiž léčba
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Deprese je vážná záležitost a často ji provází sebevražedné myšlenky. Pacient může mít pocit, že jeho stav je bezvýchodný. Co je ale zarážející, že tato psychická porucha může postihnout i vaše děti. Čeho si všímat a jak pomoci sobě či druhému?

Depresí trpí alespoň jednou za život každý pátý člověk, klinickou depresí pak onemocní ročně asi pět procent obyvatelstva nezávisle na věku, ženy dvakrát častěji než muži. Podle předpokladů Světové zdravotnické organizace se toto duševní onemocnění stane již do roku 2020 druhou nejrozšířenější příčinou nemocnosti, hned po kardiovaskulárních onemocněních. Na otázky týkající se deprese nám odpověděl MUDr. Pavel Trančík, předseda sekce mladých psychiatrů ČLS JEP, Psychiatrická Nemocnice Bohnice.

Co je deprese?
Deprese je závažné duševní onemocnění, při kterém je narušena funkce mozku odpovědná za kontrolu nálady. Jedná se o patologický (chorobný) smutek. Tento stav je provázen intenzivními a trvalými negativními emocemi. Až 15 % nemocných s depresí ukončí svůj život sebevraždou.

Jaké jsou nejčastější projevy deprese?
Základním projevem nemoci je nepřiměřeně smutná nálada, trvající alespoň 14 dní a významně zasahuje do kvality života nemocného. Jedinec v tomto období ztrácí sebevědomí, má nepřiměřené výčitky, nedokáže mít radost, a to ani z věcí, které ho dosud těšily. Pociťuje celkovou ztrátu životní a fyzické energie, nesoustředí se, má potíže se spánkem. Tento stav často provází sebevražedné myšlenky, které nezřídka končí sebevražedným pokusem.

Jaký typ člověka nejčastěji trpí depresí? Více ženy či muži?
Deprese může postihnout všechny bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, vzdělání či národnost. Deprese je časté onemocnění, které se v populaci vyskytuje kolem 20 % nemocných, postihne tedy každého pátého. Častěji se vyskytuje u žen než u mužů, a to v poměru 2:1. Onemocnění může propuknout u dětí i dospívajících, nejčastěji se však deprese děje mezi 30.-50. rokem života.

Přibývá lidí s depresemi? 
Lidí s depresí přibývá. Tento fakt podloží data WHO (Světové zdravotnické organizace), kdy v roce 2015 trpělo depresemi o 18 % více lidí v porovnání s rokem 2005. Pokud srovnáváme současnost s minulostí, tak populace není více depresivní, spíše se nyní daří tyto pacienty včas a dřív podchytit. Přispívají k tomu osvětové kampaně a programy. Lidé více vyhledávají pomoc psychiatra, protože deprese ztrácí své stigma.

Jak s depresí bojovat?
Prvním krokem je najít odvahu vyhledat pomoc. Základní metodou “boje” proti depresi jsou antidepresivní léky. Dnes je široké spektrum velmi účinných, moderních léků, které nesou minimum nebo žádné nežádoucí účinky. V kombinaci s psychoterapií je tento boj často účinný. Je nutné podotknout, že v akutní (prvotní) fázi deprese je nutné být trpělivý, nástup účinku léků lze u většiny preparátů očekávat za 2-4 týdny od nasazení. Doporučeno je přejít k zdravějšímu životnímu stylu, přiměřené fyzické aktivitě, dodržování pravidelného režimu spánek – bdění.

Mohou trpět depresí i děti? 
Deprese postihuje až 1 % dětí a 5 % dospívajících. Tato oblast je předmětem rozsáhlého výzkumu a není dosud stanovena jednoznačná věková hranice, kdy může deprese u dětí začít. Jistotou je, že příznaky nemoci jsou stejné jako v dospělosti: chorobný smutek, lhostejnost, negativní myšlenky, poruchy spánku. Výskyt deprese u dětí je stejný pro obě pohlaví, u dospívajících platí to samé co pro dospělé, dívky mají častější výskyt než kluci (2:1). Je potřebné svému dítěti dobře naslouchat, pozorovat jeho fungování. Deprese u dětí může paradoxně začít i poruchami chování, selháváním ve škole, dítě je podrážděné, naštvané. Žádné zásadní změny v chování bychom neměli podceňovat, deprese v dětském věku totiž může stejně jako v dospělosti skončit tragicky sebevraždou.


Životní styl

Zdraví