Cigareta se za volantem mění ve smrtící nástroj. V cizině se navíc může hodně prodražit

Cigareta za volantem je velmi nebezpečná, i když není přímo zakázaná
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Zákony zakazují, přikazují, upravují… Mimo jiné i pravidla silničního provozu, kde je jednoznačně napsáno, že řidič nesmí za jízdy telefonovat, respektive ani držet telefon a jiné podobné zařízení v ruce. Jiné je to ale s cigaretou. A přitom je prokázáno, že pokud řidič drží v ruce cigaretu, jeho soustředění se výrazně snižuje - z mnoha důvodů.

Zákaz telefonování za volantem nebo dokonce psaní SMS zpráv a další podobné činnosti řidiče samozřejmě rozptylují a zvyšuje se tak riziko přehlédnutí nebezpečné situace. Navíc pokud drží telefon v ruce, logicky mu to brání ve správném ovládání automobilu. A tak není nic logičtějšího, než telefonování s výjimkou hand free zakázat. Jenže to není jediná možnost, jak odvést pozornost od situace na silnici. Cigarety jsou podle jejich odpůrců ještě nebezpečnější, přesto se o ně zákon ve většině nestará.

Cigareta za volantem

Řidiči si zvláště při dlouhých cestách bohužel často neodpustí cigaretu, kterou sice zákon nezakazuje, ale soudná mysl by neměla k jejímu zapálení svolit. Zamysleme se nad celým procesem - řidič za jízdy v přihrádce nahmatá krabičku cigaret, pokusí se jednu (ale právě jen jednu) vysypat. A na to už potřebuje i druhou ruku. Která tedy v tu chvíli zbývá na volant? Jistě, je možné jej přidržovat zápěstím, samozřejmě…
Následuje další fáze - stejným způsobem najde zapalovač, cigaretu vloží do úst a s otevřeným ohněm těsně u obličeje se snaží ji zapálit. Sleduje v tu chvíli více silnici nebo plamen? Mohli bychom hovořit o případně odpadnutém popelu, stejně jako o odhazování dokouření cigarety. Jednoduše řečeno, není pochyb o tom, že řidič s cigaretou v ruce je nebezpečný řidič. Pro sebe i všechny ostatní.

Další problémy

Dalším momentem, který snižuje řidičovu schopnost soustředit se na jízdu, je přítomnost oxidu uhlenatého, který má schopnost rychle se vázat v krvi na hemoglobin a lidově řečeno tak zabírat místo kyslíku, který je nutný pro správné soustředění.

Pozor na omezení

Ani v České republice to ale není tak beztrestné ve všech případech. Zapálit si samozřejmě nesmí řidiči jednostopých vozidel, ale motorkáře se zapálenou cigaretou snad opravdu nikdo neviděl. Pak se zákaz vztahuje také na řidiče hromadné dopravy nebo taxikáře, řidiče automobilů v systému integrovaného záchranného systému nebo i vládní limuzíny (tedy řidiče vozidel s právem přednosti v jízdě). Tito řidiči mohou být pokutováni. Ale ani u ostatních to není bez problémů, zvláště v případě, kdy se ukáže, že například při zapalování cigarety přehlédl řidič červenou. Pak mu tato skutečnost situaci jistě neulehčí.

S cigaretou na benzínku?

Jisté je, že mnozí kuřáci si nedovolí za volantem zapálit a raději si rádi dají na cigaretu přestávku. Pak ale pozor na benzínky, kde je také jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm přísně zakázána, stejně jako při nenadálé poruše automobilu v tunelu. Tady by už i řidiči, na které se nevztahuje zákaz kouření za volantem, mohli dostat pokutu.

Jsme příliš benevolentní

Česká republika je v otázce kouření při řízení vozidla poměrně shovívavá. V dalších evropských státech to ale tak jednoznačné není, a proto je dobré dát si pozor a neriskovat i velmi vysoké pokuty. Některé státy nepřipouštějí kouření za volantem pouze v případě, kdy spolu s řidičem jedou v autě také děti neobo těhotná žena, což se týký například Itálie, kde může špatně naladěný policista udělit pokutu až 5 000 eur, což je kolem 130 000 Kč. A takovou cenu za jednu cigaretu po cestě na dovolenou asi nikdo dát nechce. Stejně tak hovoří zákony i ve Velké Británii, na Kypru, ve Francii, Řecku, na Maltě, v Irsku nebo ve Skotsku, i když pokuty jsou tady již výrazně nižší.

Nejjednodušší a hlavně nejbezpečnější ale v každém případě je si cigaretu za volantem odpustit a když už není zbytí, zastavit na parkovišti. Ale pozor - nedopalek rozhodně neodhazovat na zem.

Intuice nás ovlivňuje víc, než se zdá. Ovládá třeba i barvu auta.


Zdraví

Hobby