Hlučné vlaky nechceme: Starostům v povodí Berounky došla trpělivost! Jaké jsou jejich požadavky?

Místo autobusů pojede více lidí do Mělníka vlakem
 

Hluk! Slovo, které možná bude následujících několik dní budit ze sna ministra dopravy Dana Ťoka. Jedenáct starostů, jejichž obce se sdružují ve svazku Regionu Dolní Berounka, mu totiž poslali dopis, ve kterém ho žádají o okamžité řešení vlakové dopravy a sdělují mu své požadavky.

Svazek obcí Region Dolní Berounka zahrnuje všechny obce v povodí Berounky od jižního okraje Prahy až po samotný Beroun. V této lokalitě trvale bydlí několik desítek tisíc lidí, další oblast využívají k rekreaci. Značná část těchto lidí bydlí v blízkosti železniční tratě. Pokud jste někdy byli v domě, kolem kterého projede vlak, není to zrovna příjemný pocit. Hluk je opravdu značný.

Na druhou stranu je pravdou, že stejná trať je důležitou spojnicí s hlavním městem. Těžko si představit život bez ní. Zmíněné obce tak vítaly, že správa železnic chystá její celkovou rekonstrukci. Měla zajistit posílení osobní dopravy a zároveň nákladní vlaky a rychlíky odvést na nově vybudovanou trať. Ta má Beroun a Prahu spojit přímo. 
 

Požadavky starostů
- maximalizovat finanční prostředky určené letos na dotace na výměnu brzdových technologií nákladních vozů  
- motivovat nákladní dopravce k výměně brzd vhodným nastavením poplatků za užití železniční dopravní cesty
- zvýšit poplatky za průjezd silně obydlenými oblastmi s vysokým hlukovým zatížením
prosadit zákaz zastaralé technologie brzd s litinovými špalíky od roku 2020

Až sem bylo všechno v pořádku. Jenomže přes původní sliby vlády se má tento projekt realizovat mezi lety 2030 - 2050. To je pro představitele obcí zpráva, kterou nechtějí jen tak přejít. "Žádáme Vás tímto (ministra Ťoka, pozn. red.), abyste se v maximální míře zasadil o přijetí opatření, která povedou v co nejkratší době k zásadnímu snížení hlukového zatížení našich obyvatel hlukem z nákladní železniční dopravy," stojí mimo jiné v dopise starostů.

Ti mu zároveň sdělují, že mají k dispozici analýzu hlukových map, která prý jejich názory jen potvrzuje. "Průjezd nákladního vlaku způsobuje vždy ohlušující hluk a silné vibrace." Nejhorší situace je prý v noci. Nákladní doprava se kvůli dennímu vytížení osobáky realizuje nejčastěji právě v této době.

Starostové se dále pozastavují nad tím, že když má na současném hluku zásadní podíl zastaralý vozový park, který používá takřka výlučně litinové špalíkové brzdy, proč se ČD Cargo tímto stavem nezabývá vážněji. Přestože je stále největším železničním dopravcem v Česku a zákaz těchto brz ve vyspělých zemí od roku 2020 bude také znamenat, že český dopravce bude značně omezen. 

"Vítáme, že Ministerstvo dopravy sice připravuje program pro využití evropských fondů na podporu výměny technologie brzd pro železniční dopravce, což je nezbytný krok pro rozhýbání celého systému," tvrdí dále starostové. Evidentně jim to však nestačí a chtějí po nejvyšších činovnících státu co nejrychlejší řešení.

Co na to ministerstvo dopravy?
Ministr dopravy podle vyjádření tiskového mluvčího Tomáše Neřolda dopis obdržel tento týden, seznámí se s ním a starosty bude informovat o dalším postupu. Zároveň zareagoval na nějaké body, které starostové žádají.

"Program podpory výměny brzdových špalíků je připravován k čerpání v rámci OPD. V současnosti probíhá proces notifikace veřejné podpory Evropské komisi, která program posuzuje již skoro rok. S čerpáním se počítá v návaznosti na schválení veřejné podpory Evropskou komisí, ideálně bychom chtěli zahájit čerpání v tomto roce," vysvětloval Neřold.  

Nové nákladní vozy se podle něj již povinně vyrábějí s brzdami nové technologie. "Pokud jde o zpoplatnění hlučných vozidel, tak podle směrnice 2012/34/EU se s ním počítá v rámci další etapy nového systému zpoplatnění železniční dopravní cesty, zhruba v roce 2020."

Pod dopis se podepsali tito starostové:

 • Filip Kořínek - starosta města Černošice
 • Tomáš Smrčka - starosta města Řevnice
 • Zdeněk Seidler - starosta města Všenory
 • Markéta Simanová - starostka obce Zadní Třebáň
 • Petr Hampl - starosta města Dobřichovice
 • Vnislav Konvalinka - starosta obce Hlásná Třebáň
 • Barbora Tesařová - starostka obce Lety
 • Petr Rampas - starosta městysu Karlštejn
 • Martin Hrdlička - starosta obce Tetín
 • Svatava Biskupová - starostka obce Srbsko
 • Marie Sommerová - starostka obce Karlík
 • Vladimír Kabát - předseda svazku obcí - Region Dolní Berounka