Páchne, nepáchne? Každopádně vyrábí elektřinu ze dřeva!

 

Jsou hlasy, které ji podporují, jsou hlasy, které křičí, že páchne a obtěžuje okolí. Každopádně jde o unikátní záležitost, kterou jen tak nepotkáte. Prohlédněte si útroby elektrárny.

Vydala jsem se na exkurzi do kozomínské elektrárny. Je zvláštní v tom, že zpracovává dřevěnou štěpku. Stroje ale jen tak něco „nepozřou“. Takže všechny zbytky putují dál. Jejich odběratelé z nich vyrábí například brikety.

Vnitřnosti elektrárny

Technologie zpracování je tak unikátní, že o ni projevili zájem v zahraničí. Česká společnost ale zatím s nikým nepodepsala žádný kontrakt. V Itálii jsou podobné elektrárny prý běžné. V Kozomíně se proti samotné výstavbě a následnému provozu zvedla vlna nevole.

Je otázkou, zda ona nevole byla (je) oprávněná, nebo se jedná o známou českou vlastnost, kdy se ohrazujeme proti všemu novému a výstavbám, především těm technickým, obvzlášť. Elektrárna prý páchne a místní nemohou otevřít okna.

Já jsem si elektrárnu prošla a ano, uvnitř jsme procházeli kolem stroje, který vydával mírně štiplavý zápach. Ovšem u zařízení, které vypouští to, co vzniká, ven, nebylo cítit nic, kromě tepla a mírné vůně dřeva. Nedokážu posoudit, na čí straně je pravda. Jedno je ale jasné. Elektrárna je unikátní výrobní technologií a elektrickou energii vyrobí za podobnou cenu jako jiná zařízení. Výroba je navíc ekologická a zbytky se dále prodávají. Do budoucna chce vyrábět „tissue“, tedy papír, který všichni používáme při smrkání nebo na toaletě.

Představujeme firmy ve středu Čech! Takže od energií k dobrotám! Samosběr cibule láká nízkou cenou. Ve Vraňanech levně koupíte i další ovoce a zeleninu

Elektrárna je unikátní ve zpracování dřevěné štěpky. Prvních pět měsíců ostrého provozu elektrárny v Kozomíně prokázal, že zcela nová technologie zplyňování bez problému funguje. Elektrárna vyrobí přes 1000 MWh elektrické energie měsíčně, což pokryje přibližně spotřebu tří tisíc domácností.

Zařízení v Kozomíně je specifické i tím, že dokáže dosáhnout vyšší účinnosti než ostatní elektrárny stejných parametrů. „V energetickém centru Kozomín dosahujeme účinnosti přeměny zdrojů na elektrickou energii až 36 procent. Dosud známé zdroje elektrické energie této velikosti a typu mají účinnost o 1/3 horší, tedy mezi 22 a 27 procenty,“ doplňuje Přemysl Kotouček, předseda představenstva Bor Biotechnology. Ekologická bezemisní technologie, která zplyňováním dřevní štěpky vyrábí elektřinu a teplo a která byla vyvinuta ve spolupráci českých firem a českých vědců, je unikátní v rámci celé Evropy i světa. 

Elektrárna v Kozomíně současně splňuje nároky nejvýznamnějších evropských trendů. Prvním trendem je snižování závislosti vůči jiným typům paliv, jako je zemní plyn a ostatní fosilní paliva. To je aktuální zejména v souvislosti se stávající složitou politickou situací, kdy hrozí, že může dojít například k omezení, výpadkům či řízenému přerušení dodávek zemního plynu v některých zemích.

Druhým trendem je energetická nezávislost, kdy každé město či výrobní podnik může mít svůj zdroj, zatímco dnes jsme všichni závislí na velkých centralizovaných energetických celcích, jejichž provoz

Pohyblivá podlaha krmí příšeru, která vyrábí elektřinu

vyžaduje enormní dopravní zátěž a velké nároky na přenosovou soupravu.

Třetím trendem je snižování emisní zátěže. Inovativní systém zplyňování štěpky má oproti klasickému spalování daleko vyšší účinnost, a hlavně probíhá bez kouře, prachu a sazí. Proto je tato výjimečná technologie, šetrná k životnímu prostředí, nově poptávaná ze zahraničí.

Čtvrtým trendem je opustit výrobu energie z fosilních paliv cestou účinnějšího využití obnovitelných zdrojů energie. Proto v Bor Biotechnology dnes využívají odpadní dřevo pro výrobu elektrické energie a teplo, nicméně další metou výzkumu je přeměna odpadu na energii ekologickou cestou, čímž by splnili další evropskou výzvu, a to problém nakládání s odpady.

*Decentralizace = snížení dopravní zátěže = snížení emisní zátěže.

BOR Biotechnology, a. s.

Česká společnost, založená r. 2008, se dlouhodobě zabývá sběrem, zpracováním a prodejem biomasy ve formě dřevní štěpky pro následné dřevozpracující nebo energetické provozy. V Energetickém centru Kozomín nedaleko Prahy úspěšně provozuje unikátní technologii výroby elektrické energie metodou zplyňování dřevní štěpky. Na nových environmentálních technologiích spolupracuje s českými vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Akademie věd ČR. Jejím cílem je provozovat moderní ekologický areál, který elektrickou energii a teplo získané ze štěpky dokonale využívá na inovativní a ekologickou výrobu mateřských rolí papíru, tzv. tissue.


Životní styl

Zdraví

Hobby