Nezaměstnaní už neexistují, práce je po každého

Práci teď seženete
 

Během první poloviny letošního roku absolvovali zaměstnanci Úřadu práce ČR celkem 5 390 monitorovacích návštěv u zaměstnavatelů. Celkový počet všech kontaktů za toto období byl 17 794. Díky proaktivní komunikaci se ÚP ČR podařilo získat informace o plánovaném vytvoření 30 156 volných pracovních míst. 

Ještě lepší zmapování situace na trhu práce v regionech, vyšší informovanost zaměstnavatelů, účinnější kariérové i profesní poradenství a přesnější zacílení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Takový je výsledek proaktivní komunikace, kterou Úřad práce ČR uplatňuje v praxi. Jeho zaměstnanci intenzivně komunikují nejen s uchazeči, ale také se zaměstnavateli a samosprávou. V popisu jejich práce je individuální a aktivní přístup ke všem důležitým aktérům na trhu práce. 

Úřad práce nabízí spoustu možností. Kdy můžete Úřad práce žádat o rekvalifikaci?

„Cílem je informovat zaměstnavatele o aktuální nabídce služeb Úřadu práce ČR a také jim sdělit, na jaké konkrétní zaměstnance se mají v případě potřeby obracet. Naši lidé naopak získají informace o stavu a očekáváném vývoji zaměstnanosti v regionu, tedy o plánovaném přijímání či propouštění zaměstnanců. Jde o údaje, které nám pomáhají v analýze budoucího vývoje zaměstnanosti a potřeb zaměstnavatelů,“ upřesňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

 

Terénní pracovníci úřadu nejdříve zaměstnavatele telefonicky nebo e-mailem kontaktují a nabídnou mu osobní schůzku. Během ní mu podají podrobné informace týkající se nejen APZ, ale také možností uspořádání výběrových řízení, rekvalifikací nebo třeba prezentace na burzách práce. Aby byli zaměstnavatelé a obce co nejlépe informovaní o nabídce služeb ÚP ČR, realizuje pro ně také tematické semináře. Hlavním plusem monitorovací činnosti je, že se veškeré údaje dostanou přímo na stůl jednotlivým zaměstnavatelům. Dozví se, co konkrétně v jejich případě mohou využít. Tedy informace, které obvykle nemají čas sledovat. Na základě osobního jednání může Úřad práce ČR „ušít“ nabídku služeb zaměstnavateli skutečně na míru. 
„Pro zaměstnavatele je terénní specialista často „styčným důstojníkem“ za ÚP ČR, na kterého se obrací v případě potřeby. A to jim dává pocit individuální péče,“ říká ředitel Krajské pobočky (KrP) ÚP ČR v Olomouci Jiří Šabata. 


„Právě společensky odpovědné chování zaměstnavatele je jeho velkou konkurenční výhodou. Naprosto stěžejní je pak integrace nového zaměstnance, do které spadá zejména proces zaškolení a celkové adaptace, a v neposlední řadě i dodržení předem dohodnutých podmínek zaměstnání,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.


Zájem zaměstnavatelů o další spolupráci potvrzují rostoucí počty volných pracovních míst, která firmy díky monitoringu Úřadu práce ČR hlásí, přestože jim zákon tuto povinnost neukládá. Od ledna do června letošního roku oznámilo 4 698 zaměstnavatelů, že v nadcházejících měsících vytvoří celkem 30 156 pracovních míst. Za celý loňský rok tento záměr uvedlo 13 189 zaměstnavatelů. 


Dlouhodobě spolupracuje s Kontaktním pracovištěm Úřadu práce například regionální dopravce nákladní a hromadné přepravy ZDAR. Na základě výběrového řízení v průběhu září přijala společnost do svých řad čtyři nové řidiče. „Díky dobře nastavené komunikaci můžeme zaměstnávat “domácí“ občany a nemusíme se uchylovat, tak jak se to často děje u konkurence, ke spolupráci s agenturami, které nabízejí pracovníky ze zahraničí,“ vyzdvihuje personalistka firmy Šárka Pečinková.

 

V tuto chvíli skoro každý svoji práci má, a tak je čím dál větší problém shánět zaměstnance. Na trhu práce je hodně pracovních míst, ale málo lidí, kteří by o práci stáli. Jak říkají personální agetury, v současné době neexistjí nezaměstnaní, ale nezaměstnatelní. Firmy se o zaměstnance přetahují a snaží se je přeplatit.