Kolumbijská telenovela hadr. Brdy mají třetí agenturu, převlékají se kabáty a hrají zvláštní hry

 

Chráněná krajinná oblast Brdy je kusem nádherné krajiny. V poslední době se však stala předmětem zvláštních her, ze kterých jde hlava kolem nejen nezávislému pozorovateli, ale už i lidí, kteří si je vymýšlejí. Kolumbijská telenovela je proti tomu slabý čajíček. Jako houby po dešti vznikají nejrůznější agentury, které mají Brdy zachránit. Zatím však spíš rozdělují, než pomáhají.  

Ochrana přírody je ušlechtilá věc, která by se měla podporovat. Když se tedy začalo uvažovat o tom, že CHKO Brdy potřebuje pomoc, znělo to skvěle. Lépe řečeno, ono to tak zní i teď, jenomže se to všechno pořádně zamotalo. Když se totiž sejde až příliš moudrých hlav, je to někdy na škodu. Tím spíš, když si většina z nich myslí, že pravdu mají právě oni a jejich názor je nejlepší. 

Nejhorší však zřejmě je, že na scéně jsou dvě strany, které si jdou vzájemně po krku. Byť se snaží tvářit jako neviňátka, zákulisní boje jsou pořádně tvrdé. Do toho nově vstupuje třetí hráč, který se tyhle dva kohouty snaží vyšoupnout pod záminkou, že tím vlastně všechno vyřeší a bude konečně klid. Možná. V každém případě je v tom pořádný chaos. 

Dva kohouti na jednom smetišti

Pro lepší orientaci se pokusíme v co největší stručnosti vysvětlit, kdo je kdo. Hlavní role si střihli dva vlivní muži. Starosta města Příbram Jindřich Vařeka, který byl iniciátorem založení Destinační společnosti Brdy. Oficiálně sice stále neexistuje, ale všichni se tváří, že ano. Tak to na chvíli akceptujme.

A pak tu máme dnes už bývalého ředitele (odstoupil k poslednímu únoru letošního roku kvůli možnému střetu zájmů) Ekologického centra Orlov Vladimíra Krále, který vytvořil Destinační agenturu Brdy. V každém případě tihle dva na sebe vzájemně útočí a snaží se dokázat, že ten druhý nedělá nic a pravda je na jejich straně. 

Oba tyto subjekty sdružují několik měst a obcí, které mají do dění v Brdech co mluvit (sem tam se tam sice objeví i někdo, kdo zná Brdy jen z doslechu nebo to hraje na obě strany, ale to je teď vedlejší). Tak jako tak, příbramský starosta podle našich informací před pár dny uznal, že bez změny stanov a změny v hlasovací politice nemá šanci na úspěch a členové se mu budou častěji bouřit. A tak vznikl nový výpočtový vzorec, kterým se teď "jeho" agentura řídí. 

"Co se týká destinačního managementu, Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR nepřísluší řešit jeho organizaci. AOPK ČR se jako organizační složka státu musí bavit s jakýmkoli subjektem, který bude chtít provozovat aktivity, které vyžadují náš souhlas, udělení výjimky, závazné stanovisko apod., což je například vyznačení cyklotras nebo běžkařských tras."
Bohumil Fišer, vedoucí Správy CHKO Brdy​

Háček je ale v tom, že z tabulky členů, kde jsou uváděna jejich hlasovací práva a počty hlasů, záhadně zmizely Vojenské lesy. Velká a zásadní položka. Právě VLS totiž vlastní většinu brdských pozemků. Může to znamenat, že jejich status zůstává nezměněn a mají tedy plný počet hlasů. Těžko říct, vysvětlení se zřejmě dočkáme, až si to někdo promyslí.

Pojďme ale dál. Protože tu máme ještě zmíněný Orlov, kde se také nezanedbatelná část subjektů eviduje. Co je tedy správně, jakou cestou se dá a komu věřit, že dělá věci správně? V tomhle se vyznat, to chce hodně velkou fantazii. Ze všeho nejvíc to připomíná pověstný Kocourkov. I když i s tím by mohl být problém. "Nevím, jak vypadá Kocourkov," odpověděl nám starosta Dobříše Stanislav Vacek.

Pana starostu rádi poučíme. Kocourkov se objevuje například v knize Ondřeje Sekory Kronika města Kocourkova. Někteří z nás ji dokonce měli ve škole jako povinnou četbu. Pokud jde o samotné imaginární město, tak je to místo, kde se odehrává řada komických situací. Zkrátka žijí v něm obyvatelé, kteří dělají vše neúčelně a neúspěšně. To jen taková malá kulturní vsuvka pro ty, co by třeba také netušili. Vraťme se však k Brdům. Pan starosta města Dobříš zároveň uznal, že by bylo lepší, kdyby existovala jen jedna agentura, která funguje jasně a pořádně. 

Kdo se směje naposledy, směje se nejlépe?

A to se právě děje. Před oponu vystupuje třetí zachránce Brd, sám Středočeský kraj. Chce založit vlastní agenturu, která by pomohla s ochranou a přeměnou tohoto bývalého vojenského území. Záměr už schválili krajští radní. "Cílem agentury bude samozřejmě rozvoj Brd podle potřeb turistů. Je to velmi zajímavé území s vysokým potenciálem. Vzhledem k charakteru přírody je potřeba oblast měnit citlivě, to znamená bez žádných divokých stavebních záměrů a megalomanských projektů," vysvětlil náměstek pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Vít Rakušan. 

Jedním z prvních úkolů agentury bude vyznačení cyklistických tras. V Brdech by jich mohlo vést víc než 250 kilometrů. Středočeský kraj chce na vzniku organizace spolupracovat s Plzeňským krajem a okolními městy a obcemi. Plán jim představí v nejbližších týdnech. První zásadní otázka zní, jestli Plzeňský kraj vůbec bude ochotný spolupracovat. Může si třeba založit vlastní agenturu, v pořadí už čtvrtou, a udělat konkurenci sousednímu kraji. Absurdistán by tak byl dokonalý. 

Podle návrhu Agentury ochrany přírody a krajiny podporovaného Středočeským i Plzeňským krajem měla mít CHKO Brdy rozlohu 330 km². Původní návrh na vyhlášení CHKO Brdy zahrnoval území o celkové rozloze 380 km². Na základě připomínek některých obcí byla rozloha zredukována na 345 km.

Vtipné je, že třetí agenturu najednou oslavují i ti, kteří ještě před několika dny bojovali za tu svoji. "Iniciativu kraje vítáme. Cílem bude založit destinační společnost, ve které budou mít podbrdské obce v účasti kraje jasného partnera. Současná situace, kdy spolu o přízeň obcí bojovaly dvě destinační společnosti, byla pro obce nepřehledná a neúnosná," uvedla Zuzana Kučerová, vedoucí odboru kanceláře města Příbram. Ano, tušíte správně. Toho města, které má v čele starostu Vařeku a jeho vlastní projekt. V tuto chvíli zřejmě nezajímavý, nebo jak jinak to chápat. 

Mohlo by se tedy zdát, že kraj opravdu bude v roli smírčího soudce. Obě znesvářené strany prostě svým vlivem zašlápne do země jako mravence v obýváku. Ale opravdu to bude tak snadné? V rámci prospěchu Brd, turistů a vlastně i okolních obcí by to bylo fajn.