Další pokojná demonstrace je na spadnutí, co vy na to?

Vítězí u nás demokratické principy?
 

Odkaz 17. listopadu uctí studenti na Albertově společně se zbytkem akademické obce a veřejností, cílem je stmelit a nerozdělovat. Bude akce vypadat podobně jako 28. října?

Mladá generace chce na Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii na Albertově ukázat svůj zájem o stav veřejných záležitostí v naší zemi i ve světě a vyzdvihnout význam demokratických principů, lidské důstojnosti a svobody. Studentská část Akademického senátu Univerzity Karlovy ve spolupráci se studenty a studentskými spolky ve veskrze pozitivním duchu organizují 17. listopadu celodenní festival k uctění odkazu tohoto státního svátku. 

Jak to vypadalo 28. října na Staroměstském náměstí v Praze? Praha žije, na Staroměstském náměstí jsou tisíce lidí

Akce má být pokojnou a zejména pozitivní oslavou svobody, demokracie a ostatních hodnot, na kterých je naše společnost založena a ke kterým tento svátek odkazuje. Událost ani organizátoři se tak nehlásí k žádným konkrétním politickým stranám nebo názorům a ani se vůči nim nechtějí vymezovat. Cílem je apolitické uctění památky minulých generací studentů a všech bojovníků za svobodu a demokracii, kteří obzvláště v letech 1939 a 1989 riskovali pro naši společnost a budoucnost vše, a přestože je akce pořádána studenty, je určena nejen jim a členům akademických obcí vysokých škol v České republice, ale celé veřejnosti. Zároveň chtějí studenti poukázat na aktivity, které pro společnost již vykonávají, a vyvrátit mnohdy zmiňovaný nezájem mladé generace o záležitosti týkající se naší společnosti.

 
„Možnost uctít památku 17. listopadu by tu měla být pro všechny a neměla by být politicky využívána. Naším cílem je pozitivně připomenout a povzbudit to nejlepší ve společnosti a řádně uctít celou podstatu státního svátku a hodnoty, na nichž je naše moderní společnost postavena. Nikoliv vysílat negativní poselství, které by hrozilo povzbudit odstředivé tendence mezi skupinami v naší společnosti. Nezbytné je navázat a udržovat v rámci společnosti dialog, jehož prostřednictvím budeme všichni řešit společné problémy nehledě na naše názory a přesvědčení. Ne hloubit propast,“ vysvětluje jeden z koordinátorů akce Lukáš Kostínek.
Program na Albertově začíná v 11:00 a přímo navazuje na pietní akt u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici probíhající od 9:00, který uctívá památku padlých studentů z tragických událostí roku 1939. Součástí programu na Albertově je představení studentských spolků z celé republiky, následně s proslovy vystoupí rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima, rektor Masarykovy univerzity doc. Mikuláš Bek, zástupci Studentské komory Rady vysokých škol a studentů Univerzity Karlovy a rovněž doc. Petr Pithart jakožto osobnost, která v sobě jedinečným způsobem spojuje akademickou sféru s demokratickou transformací naší země po roce 1989.
Po projevech se na pódiu uvolní místo pro moderovanou diskuzi na téma formování budoucnosti mladou generací, při níž budou debatovat výrazné osobnosti mezi mladými s různými oblastmi zájmů. Dvě diskuzní setkání organizují v rámci večerního programu také studentské spolky. Do pozdních hodin budou poté na místě koncertovat studentské kapely. 
Událost je úzce propojena s akcí Korzo Národní 2016, která je jedinou další akcí konanou v Praze, již organizují výhradně studenti. V rámci spolupráce obou událostí tak dochází opět k symbolickému studentskému propojení Albertova a Národní třídy, což organizátoři obou akcí zdůrazní některými společně organizovanými aktivitami. 


Uctění památky 17. listopadu na Albertově se také připojilo k Festivalu svobody. Ten má za cíl poskytnout platformu pro koordinaci akcí konaných dne 17. listopadu, které mají v plánu uctít tento státní svátek a jsou věrny jeho demokratickému charakteru. 
Zároveň „studenti z Albertova“ spolu s ostatními iniciativami v rámci Festivalu svobody vydali následující memorandum: 
„Slavíme výročí událostí a osobností, díky kterým dnes žijeme svobodně. Jsme vděční všem, kdo se zasloužili a kdo se nadále zasazují o to, aby naše země byla moderním evropským demokratickým státem, který hájí lidská práva a prosazuje spolupráci evropských národů, hájí svobodu, demokracii a rovné postavení pro všechny. Máme radost, že můžeme žít ve svobodné zemi. Zároveň však znovu zažíváme, jak jsou svoboda a demokracie ve své síle křehké a ohrožené. Svoboda je naší současností. Chceme, aby byla také naší budoucností. Chceme dnes nejenom slavit a připomínat, ale též dát najevo naše odhodlání – odhodlání prosazovat základní demokratické principy a hodnoty, a tím hájit naši svobodu a svobodu všech lidí. Protože to za nás nikdo jiný neudělá. Proto se sejdeme. Protože máme co slavit a kam směřovat!“