Kam půjde dítě do školky? Do jurty nebo do kontejneru?

lesní školka Hvozdík Davle, jurta
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Chcete se vrátit do práce a svého potomka poslat do kolektivu dětí? Nejjednodušší je zapsat ho do státní mateřské školy. 

Máte-li štěstí a zřizovatel škol a mateřských škol byl předvídavý a uměl zajistit dostatek míst v předškolním zařízení, můžete dítě zapsat do státní školky a "školkovné" vás bude stát od sedmi set do cca tisíce korun měsíčně.

 

Do kontejneru

Některé obce vyřešily nedostatek míst v budově mateřské školy výstavbou kontejnerové školky, tedy stavby ze snadno smontovatelných i demontovatelných buněk. Výhodou kontejnerové stavby je možnost její demontáže, nebo naopak dalšího rozšíření. Pokud děti odrostou a nastane problém s kapacitou školy, je možno učebny využít jako školní třídy. Kontejnerovou školku mají v Roztokách, nově v Benešově nebo v Dolních Břežanech, kde ji využívali až do postavení nového školního pavilonu i pro žáky základní školy. Kontejnery jsou levným řešením rostoucího počtu předškoláků a vzhledem k chystané novele školského zákona, podle níž by mělo být místo ve školce zajištěno pro všechny děti od čtyř let, této možnosti možná do budoucna využije řada dalších obcí, které nebudou schopny zajistit pro předškoláky dostatek míst.

 

Jurta nebo maringotka v lese či v zahradě

Náročnější rodiče, kteří zároveň mohou zaplatit více než tisíc korun měsíčně a přejí si zajistit dítěti možnost být co nejvíce venku, mohou využít některou z lesních školek, které v současnosti zažívají rozkvět. Pobyt v lesní školce, lesním klubu či zahradní školce stojí od čtyř do šesti tisíc korun při plné docházce (tj. pět dní v týdnu). K tomu je potřeba připravit dítěti svačinu. Někde mají stravování zajištěno, platí se zvlášť. Lesní školky lákají na pobyt v přírodě, větší volnost, učení se prostřednictvím pozorování života v lese nebo zahradě. Děti z těchto školek by se měly stát otužilejšími, fyzicky zdatnějšími, vnímavějšími k přírodě.

 

Lesní nebo klasika? Výhody a nevýhody

"Čerstvý vzduch, zdravá strava, milí průvodci, volná hra v přírodě, malá skupinka a individuální přístup," vyjmenovává výhody lesní školky ředitelka Hvozdíku Hana Gazdová.

"Denní rituály jsou jiné než v klasických školkách, průvodci respektují individualitu dítěte, děti u nás nepotřebují žádné uměle vyrobené hračky, jako herna jim slouží les s nepřeberným množstvím materiálů. Děti jsou zdravé, spokojené, samostatné. Získají sociální dovednosti, jsou kreativní, vytrvalé. Nezanedbatelné je, že provoz lesní školky je levnější než provoz státní školky," dodává. Každodenní pobyt a pohyb dětí v přírodě za každého počasí vidí jako výhodu i Lucie Sádlová, ředitelka Školky v zahradě v Kutné Hoře.
"Příroda a její rytmy nás provází celý rok. Výhod je ale mnohem více, důležitý je také menší počet dětí ve skupině, kterou vedou vždy dva průvodci, muži v pedagogickém týmu," doplňuje výčet předností školky.
Hlavní nevýhodu lesních školek vidí Hana Gazdová ve výši školného, které je o hodně vyšší než ve státní školce a řada rodičů si je nemůže dovolit.
"Lesní mateřské školy nedostávají příspěvky od státu. Pro lesní školku je to trvalá nejistota."
V tom se s ní shoduje i Lucie Sádlová z Kutné Hory: "Školka nemůže čerpat žádné příspěvky. Veškeré náklady na provoz školky, tj. pedagogický tým, údržba zázemí, pomůcky, musí být kryty ze školného, tedy z peněz rodičů.  
"Jako nevýhodu mohou rodiče vnímat i fakt, že děti domů chodí ušpiněné," doplňuje výčet Hana Gazdová.

 

Školky soukromé, jazykové, alternativní

Ambiciózní rodiče, kteří si přejí potomka vzdělávat již od útlého věku, mají k dispozici řadu mateřských škol s výukou cizích jazyků, převážně angličtiny. Těchto zařízení využívají i cizinci, žijící a pracující v Čechách. Ceny školného sdělují privátní školy většinou diskrétně, na školních webech je nenajdete. Výše školného se pohybuje okolo patnácti až dvaceti tisíc Kč měsíčně. Alternativněji naladění rodiče dávají přednost školce s programem Montessori nebo Waldorfské škole. Musejí se připravit na cenu školného kolem deseti tisíc měsíčně.

Montessori škola (montessori pedagogika) je alternativní výchovně vzdělávací program, který postupuje dle zásad navržených lékařkou a pedagožkou italského původu Marií Montessori(1870–1952) na počátku 20. století. Pedagogika typu Montessori je zaměřena na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností. Dítě je považováno za osobnost od přírody dobrou, jež by měla být ve své činnosti dospělými podporována. Aktivity dítě provádí pro uspokojení sebe sama, ne vyučujícího. Samotné učení by pak mělo probíhat bez zbytečného stresu a dalších projevů s negativním dopadem na psychiku dítěte. (zdroj: Wiki)

Waldorfská škola je mateřská, základní nebo střední škola, vycházející z pedagogických zásad formulovaných rakouským filosofem, esoterikem a sociálním myslitelem Rudolfem Steinerem (1861–1925). Vychází ze Steinerovy antroposofie a je organizována jako svobodná škola (bývá zřizována od mateřské školy po maturitu, diferenciace předmětů začíná od 8. ročníku), která podporuje individuální nadání  a kreativitu  a snaží se zajistit všestranný rozvoj dítěte (včetně uměleckých oborů). (zdroj: Wiki)