V Brdech vznikne dělostřelecká expozice. Kde se chystají další naučné stezky?

Poslední salvy z raketometů zazněly v Brdech 25. října 2010
Zobrazit fotogalerii (23)
 

Mezi nejnavštěvovanější místa v CHKO Brdy náleží i pevnost na Jordánu. U ní vznikne dělostřelecká expozice a stane se tak možná ještě vyhledávanější. Nezůstane však ojedinělá. Kde se vybudují další naučné stezky v Brdech?

V Chráněné krajinné oblasti Brdy pokračuje pyrotechnická sanace, ale i značení turistických tras a v plánu je vybudování naučných stezek. Ty mimo jiné přiblíží návštěvníkům dopadové plochy Jordán a Tok. Tedy místa, kam dopadaly třeba dělostřelecké granáty a ještě nedávno i střely z raketometů.

Armáda také už předala Vojenskému historickému ústavu do užívání cvičný objekt Jordán. Jde o pěchotní srub československého opevnění v severním svahu kopce Houpák právě v dopadové ploše Jordán, který patří k nejnavštěvovanějším lokalitám oblasti.

Předáním objektu se v podstatě naplňuje záměr využití těchto míst a zatraktivnění CHKO pro návštěvníky. Vojenský historický ústav chce údajně objekt pronajmout třetí straně, která by naplnila už dřívější plány Správy CHKO Brdy. Do budoucna se zvažuje vytvořit dvě naučné stezky. Ty přiblíží návštěvníkům právě okolí dopadových ploch Tok a Jordán.

V plánu je rekonstrukce srubu a instalace techniky

Jedním z hlavních bodů na jedné z nich bude pěchotní srub Jordán, kde se uvažuje o venkovní expozici vojenské techniky. Naučná stezka bude dlouhá zhruba do 10 kilometrů. V plánu je rekonstrukce pěchotního srubu a instalace techniky.

Zkušební a cvičný objekt CE "Jordán" je pěchotní srub československého opevnění, který se nachází na cílové ploše Jordán (na severním svahu kopce Houpák) v nadmořské výšce 760 metrů. Do konce roku 2015 spadal do vojenského újezdu Brdy v okrese Příbram.

Zkušební pěchotní srub leží v nadmořské výšce 760 metrů. Do konce roku 2015 spadal do Vojenského újezdu Brdy. Po jeho zrušení částečně do katastru Obecnice v okrese Příbram, zčásti do Malé Vísky v okrese Beroun. Objekt byl postaven v roce 1936 za účelem zkoušek výzbroje těžkého opevnění. V srpnu 2012 ho prohlásilo ministerstvo kultury za technickou památku.

Další dvě naučné stezky budou návštěvníky seznamovat s minulostí bývalých brdských obcí. Jedna bude u Padrťských rybníků, další na Kolvíně. Samostatnou naučnou stezkou bude pak ta, která přiblíží lokalitu Lipovsko.

Po stopách vysídlení podbrdských obcí

"Hlavním magnetem na trase Po stopách vysídlených podbrdských obcí bude muzeum Středních Brd ve Strašicích a návštěvnické středisko CHKO Dům přírody v zámečku Tři Trubky, památkově chráněného objektu," přiblížil Bohumil Fišer, vedoucí Správy CHKO Brdy.

Při pohybu po Brdech by lidé měli dbát informačních tabulí, které je upozorňují na místa, která ještě nebyla zbavena munice. Před několika dny ministr obrany podepsal novou vyhlášku o pohybu návštěvníků v CHKO Brdy, o níž jsme informovali.

Kam se nesmí?

Mezi trvale nepřístupné plochy patří už zmíněný Jordán a Tok, ale i oblast Padrtě, Bahna a posádkové cvičiště Brda. Průchod některými jmenovanými lokalitami bude možný jen po značených zpevněných komunikacích a trasách.

Nově se jen nesmí do bezlesí pod hrází Dolejšího Padrťského rybníku. Správa CHKO v tomto případě připomínkovala kvůli nové vyhlášce to, aby mohla dělat na bývalých dopadových plochách ochranářský management, tedy údržbu bezlesí pastvou.

Na posádkové cvičiště je přísný zákaz vstupu

Likvidace nevybuchlé munice pokračuje v Brdech ve všední dny. V terénu jsou vojáci z odřadu pyrotechnické očisty 15. ženijního pluku s příslušníky vojenské policie a místo, kde se zrovna pohybují, je označeno výstražnými cedulemi. Práce pyrotechniků má být hotova hotova do konce letošního roku, ale nejspíše se protáhne i do roku 2018.