Vědci získali přes miliardu korun na projekt využití laserových technologií v průmyslu

Vědecký ústav HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy
 

Díky těmto prostředkům budou moci vědci nadále objevovat a zdokonalovat využití laseru pro průmysl. Získané peníze poskytnou možnost zaměstnat špičkové vědecké pracovníky z celého světa.

Evropská komise v Bruselu oficiálně oznámila, že se bude společně s  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podílet na financování vzniku nového „Centra excelence“, které se zaměří na průmyslové využití špičkových laserových technologií. 

Vědecké pracoviště HiLASE bylo postaveno v roce 2014 v Dolních Břežanech u Prahy a v současné době zaměstnává 41 vědců, 10 techniků a 15 administrativních pracovnic. Vědci centra HiLASE z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky a britského Science and Technology Facilities Council (STFC) budou společně pracovat na pětiapůlletém projektu v hodnotě 1,2 miliardy Kč. Z celkového počtu 169 přihlášených projektů prošlo do druhé fáze výzvy pouze deset evropských projektů. HiLASE CoE je jediným českým projektem, který bude finančně podpořen. Dlouhodobým cílem centra HiLASE je výrazné posílení finanční nezávislosti na veřejných zdrojích.

Projekt HiLASE CoE nabídne odpovídající uplatnění excelentním domácím i zahraničním vědeckým pracovníkům, čímž významně posílí intelektuální, znalostní a kulturní úroveň České republiky.
"Nové zaměstnance budeme potřebovat zejména v roce 2017, kdy budeme hledat cca 10 až 20 vědců, administrativních pracovníků a techniků," uvádí Ing. Tomáš Mocek, Ph.D., vědecký koordinátor a projektový manažer HiLASE. Ke klíčovým oblastem ve vývoji nových technologií patří podle Tomáše Mocka laserové vytvrzování povrchu materiálů rázovou vlnou (peening), měření prahu poškození materiálů a přesné a rychlé mikroobrábění.

"Vývoj bude přínosný zejména pro automobilový průmysl, letectví a medicínu. Naším hlavním partnerem v projektu HiLASE Centre of Excellence bude britské Science and Technology Facility Centre (Central Laser Facility). Mimo CLF má centrum navázanou spolupráci s dalšími čtrnácti centry po celém světě v rámci takzvaného Memorandum of Understanding."

 

Laserové centrum HiLASE (High average power pulsed LASErs ) je jedním z velkých investičních projektů Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Zabývá se experimentálním vývojem nové generace diodově čerpaných pevnolátkových laserů s vysokou energií v pulzu a zároveň vysokou opakovací frekvencí. Projekt HiLASE v budoucnu usnadní výrobu mnoha průmyslovým podnikům. K jeho potenciální nabídce se řadí například testování odolnosti optických materiálů, zpevňování povrchu materiálu rázovou vlnou, prototypování kompaktních zdrojů rentgenového záření pro EUV litografii, přesné řezání, vrtání a svařování speciálních materiálů pro automobilový a letecký průmysl, vývoj a optimalizace technologií laserového mikro-obrábění a čištění povrchů. 

Centrum HiLASE je součástí regionu STAR (Science and Technology Advanced Region).Ředitel Fyzikálního ústavu Jan Řídký konstatuje: „Vedení Fyzikálního ústavu Akademie věd i obou laserových center se od samého počátku úzce zapojují do dění v regionu. Samotná iniciativa klade důraz právě na aktivní přístup ke klastrování (sdružování), které se na evropské úrovni osvědčilo jako účinný nástroj sbližování vědeckých a výzkumných institucí s průmyslovými podniky. Dlouhodobě se snažíme i o podporu vzdělávání a osvětu v rámci regionu STAR, jehož je HiLASE součástí.“ Zdroj TZ HiLASE

STAR (Science and Technology Advanced Region) je organizace, jejímž hlavním posláním je podpora rozvoje území v oblasti mezi obcemi Dolní Břežany, Hodkovicemi a Vestcem. Cílem této podpory je vytvoření funkčního vědecko-technologického klastru (svazku). Výzkum, vývoj a jejich využití v průmyslu by se mělo stát primárním zdrojem konkurenceschopnosti a inovativnosti.