Ve Slaném létají exkrementy, zastupitelé si jdou po krku

Ve Slaném je to boj...
 

Uvolněný člen rady města Pavel Bartoníček si v otevřeném dopisu stěžuje na praktiky zatupitele za KSČM Ladislava Pešky. Na více než jedné straně popisuje, jak se Peška chová, a velmi ostře jej hodnotí. Slovník a praktiky, které vládnou obecní politice, vás překvapí. Nebo možná vůbec...

"Když šlápnete do exkrementu, otřete si obuv. Když na vás sedne obtížný hmyz, odeženete ho. V případě zastupitele Pešky je situace těžší," takto začíná otevřený dopis, ve kterém si Pavel Bartoníček rozhodně nebere servítky. Je kritika opravdu na místě?

Dokonce i slánské zastupitelstvo se shodlo na tom, že s Ladislavem Peškou to není jednoduché. 19. prosince proto zastupitelstvo vydalo následující usnesení: 

"Zastupitelstvo města Slaný vyzývá svého člena - zastupitele (za KSČM) pana Ladislava Pešku, aby dodržoval Jednací řád zastupitelstva města Slaný, ctil a naplňoval jak zásady dobrých mravů v právním a společenském smyslu, tak i principy politické kultury, a to jak při všech zasedáních zastupitelstva města Slaný, tak i ve vztahu k dalším orgánům a složkám správy města v rámci svého výkonu funkce zastupitele.“ 

Nejen Bartoníčkovi totiž vadí urážky a osobní útoky. Problematické je údajně i to, jak Ladislav Peška komunikuje na internetu. Má totiž rozesílat poštu mnoha lidem ve skryté kopii, která údajně obsahuje mimo jiné i lživá obvinění a urážky.

Poslední kapkou a důvodem, proč napsat otevřený dopis tomuto zastupiteli KSČM, bylo zřejmě pro Bartoníčka i to, že mu Peška v e-mailu diktuje, do kdy mu má uvolněný člen rady odpovědět. Chtěl totiž, aby odepsal na e-mail do 7 dnů. Jen pro infomaci, zákonná lhůta je dnů třicet...