CHKO Brdy otevře brány běžkařům! Podívejte na mapu, kam vás pustí

 

Současné podmínky svědčí milovníkům zimy. K tomu samozřejmě patří i lyžování, pro běžkaře je po několika chudších letech situace parádní i v nižších nadmořských výškách. Nové stopy budou zpřístupněny v CHKO Brdy snad ještě letos. Kam vás tedy pustí?

Schůzka starosty města Příbrami Jindřicha Vařeky s ředitelem Vojenských lesů a statků Petrem Švadlenou přinesla kýžené výsledky. VLS jako vlastník daly v CHKO Brdy zelenou mimořádným opatřením, které se týkají úpravy lesních komunikací. Je tedy pravděpodobné, že do stopy se v bývalém vojenském újezdu dostanete ještě letos.

Nebude jich sice mnoho, ale zalyžovat si tam zřejmě budete moci. Větší objem tras vás pak čeká další sezonu. Podle ředitele Švadleny sice není v silách VLS připravit běžecké trasy v tak velkém rozsahu, jak sportovci navrhují ještě pro tuto zimu, ale určitě mají šanci připravit trasy pro sezonu příští. "Pro systémové řešení, schválení a vyznačení běžkařských tras musí tento proces zastřešit nějaký mediátor. Proto děkujeme iniciativě příbramského starosty, který záležitost pro tento rok zastřešil," potvrdil Švadlena. 

Ředitel však dále připomíná, že zastavit zimní údržbu páteřních komunikací ve správě VLS nemůže. Důvod je zřejmý, není totiž možné opomenout povinnost zajistit sjízdnost komunikací pro potřeby Armády České republiky, složek IZS a dalších subjektů s oprávněným důvodem pro vjezd do prostoru bývalého vojenského újezdu, současné CHKO.

Kde budete moci lyžovat?
Orlov

 • Cesta směrem na Slaninskou ke Kozičínské hájovně
 • Cesta na druhou stranu směr Orlov rozcestí, dále k Podlesí – žlutá turistická
 • Okruh Třemošná, tam je to jasné a na běžky jednoznačně nevhodné – pouze pro pěší, vzhledem k převýšení a terénu.


Kozičín

 • Kolem vodárny, směr Bohutín, dále napojení na Prokopskou - celá Prokopská až na Pilskou
 • Slaninská k hájovně, dále směr Pilská – dále cesta Struhy na Žernovu (nad Láz)
 • Slaninská směr Pilská – dále na rozcestí k Třemošenské – Třemošenská pod Třemošnou
 • Slaninská – dále rozcestí k Třemošenské, dále po Buršovské, Káňská, napojení na Čihadelskou směr Carvánka
 • Slaninská – dále Perkanská směr Láz
 • Slaninská – Čihadelská směr Tok (rozcestí Na Carvánce)

Vyjádření VLS: V celé oblasti kolem Slaninské cesty probíhá těžba, komunikace je nutná pro výrobu a odvoz dřeva a bude udržovaná posypem.


Láz (Žernova)

 • Směr Skelná Huť, dále Perkanská směr Pilská
 • Struhy směr Pilská

Vyjádření VLS: Na Struhách a kolem Pilské začne za cca 3 týdny těžba a komunikace bude udržovaná posypem až v této době. Do té doby – cca do půlky února bude komunikace bez údržby.


Silnice směr Nepomuk - Rozcestí směr Vranovice

 • Andělská, dále na Kormundovku, zpět Havelská, Andělská - okruh
 • Andělská, dále Borská, odbočka na Tockou, směr Praha
 • Andělská, Planýrka, Nepomuk

Vyjádření VLS: Kolem Andělské cesty probíhá těžba, cesta je a bude místy ošetřena posypem, ne v celém profilu a délce.


Nepomuk

 • Planýrka, Borská, Pražská linka, Tocká, Dřevěnka, zpět Nepomuk – okruh i s vrcholem Praha
 • Dřevěnka, Pražská linka, směr Na Rovinách, dále směr Praha, na Tockou, zpět po Dřevěnce na Nepomuk

Vyjádření VLS: Příjezdové komunikace směrem k zařízení na vrcholu Praha jsou a budou pravidelně udržované posypem.