Okrašlovací spolek v Mělníku cupuje návrh rekonstrukce náměstí bod po bodu

Takhle by mohlo vypadat náměstí Mělníku..
  |  

Místní okrašlovací spolek  P.U.N.K. se tvrdě pustil do návrhu náměstí v Mělníku. Je vidět, že lidem není jedno, jak bude vypadat, a spolku připadá, že právě veřejnou diskuzi město poněkud podcenilo. Obě strany se už sešly. Jaký je výsledek? 

Nově vznikající osvětový a okrašlovací spolek P.U.N.K. (Park - Ulice - Náměstí – Krajina) se v otevřeném dopise městu vyjádřil k rekonstrukci náměstí a bourání komplexu Amerika. 

"Myslíme si, že se jedná o největší zásah do podoby historického centra města za posledních 40 let a bylo by vhodné znovu otevřít debatu s občany města jakožto hlavními uživateli budoucího prostoru," píše se v otevřeném dopise, který podepsalo mnoho obyvatel Mělníka, kteří jsou veřejně činní. Spolek však nechce rozporovat již proběhlou architektonickou soutěž, ze které vzešla vítězně kancelář City Upgrade. 

Kde je problém s rekonstrukcí?

Spolek má několik zásadních připomínek. Hlavně se chce ujistit, že je návrh rekonstrukce opravdu bezbariérový, ale navrhuje i menší změny v rozestavění prvků na náměstí. Například vodní prvek by se měl podle nich posunout níže. Úplně nově by se měly na náměstí objevit odpadkové koše, na které návrh pozapomněl.

Sezení chce spolek celodřevěné a pohodlné. Aby náměstí nebylo přeplácané, spolek navrhuje úplně vynechat hodiny, protože na náměstí už jedny funkční hodiny jsou. Připadá jim také divné, že z plánu nějakým záhadným způsobem zmizely informační panely. "Pryč s lípami, topoly budou lepší!" Okrášlovací spolek P.U.N.K. totiž navrhuje přidat zeleň a nebát se jít ani do aleje, která by začínala mezi budovami současných obchodních domů a lemovala pohledovou osu z náměstí až k Masarykovu kulturnímu domu. Patří záhon bylinek do centra města? Podle spolku ano. 

Velmi moderním přístupem, který P.U.N.K. navrhuje, je i chytání dešťové vody. Ta by prý mohla být zachycená v nádrži a později využívána k zalévání zeleně ve městě. Ostatně na to je možné čerpat i evropské dotace, protože jde o jedno ze zelených řešení, které EU podporuje. 

Tam kde stojí Amerika...

Celý návrh, jak řešit prostor po demolici Ameriky, spolek vnímá jako překombinovaný a nákladný. Požaduje zjednodušení řešení prostoru, což by údajně bylo estetičtější i praktičtější. Místo celoročně neaktivních popínavek by měly být použity dřeviny, které jsou atrktivní celoročně. Šlo by o stromy i keře, traviny a trvalky.

"Prvky, jako rostlinné bludiště či porostlý altán, nám přijdou do prostoru nevhodné jak koncepcí, tak ztrátou jejich estetické hodnoty mimo vegetační období. Uvítali bychom porostlé stěny budov popínavými dřevinami namísto lezecké stěny, která nám přijde do tohoto prostoru vzhledem k bezpečnosti a pohodlí lezců velmi nevhodná," poukazuje spolek i na nebezpečí navrhované lezecké stěny.

Problém vidí i v navrhovaném dětském hřišti, protože prostor považují za vhodnější k snadnému přemísťování směrem k parkovišti a případný odpočinek v pěkném prostředí. Místo outdoorového sportoviště a bludiště tak navrhují multifunkční plochu, kde by bylo možné hrát vše od fotbalu až po kuličky a petanque. Jde o dočasné řešení, vylévat parkoviště betonem tedy připadá spolku zbytečné. Podle nich by postačil jen štěrk na plastových plástvích. 

Zastupitelé Mělníka a vítězné kanceláře City Upgrade na otevřený dopis zareagovali a se spolkem se sešli ve veřejné debatě. Obě strany si řekly své a výsledkem je slib, že se vedení města bude připomínkami zabývat. Otázkou je, do jaké míry jde jen o slova a do jaké půjde o realitu. V Mělníku jde však o velmi třaskavé téma, které si nenechá ujít prakticky žádný jeho obyvatel.