Místní se radují, řidiči nadávají: Co nového se chystá v Českém Brodě?

Omezení tranzitní dopravy má své fanoušky, ale i odpůrce
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Dopravní opatření, které lidi dělí na dva tábory. Jedni radostně jásají, druzí by vedení Českého Brodu nejraději poslali ke všem čertům. Co se tu chystá tak převratného a není celý ten humbuk náhodou jen zbytečnou panikou?

Český Brod připravuje zákaz tranzitní nákladní automobilové dopravy mezi silnicemi 1/12 a D11. To je poměrně zásadní věc, která toho dost ovlivní. Konkrétně v úsecích mezi Českým Brodem a obcí Bříství včetně průjezdu přes Kounice a pak mezi Českým Brodem a Poříčany až ke křižovatce s dálnicí by totiž měla být vyloučena doprava nákladními auty těžšími než 12 tun. 

Jaké jsou hlavní důvody?

Primární příčinou opatření je nedostatečná šířka komunikací, ale také nevhodné vedení silnice přes hustou zástavbu s velkým pohybem chodců. To je typický příklad Kounic. Chybí také zpevněná krajnice mimo zástavbu a v některých úsecích je celkový stav vozovky dost otřesný. 

Stavební práce probíhají i na silnici 1/12 v Újezdě, dostavuje se také pražský okruh mezi Říčany a Běchovicemi. Navíc trvá zákaz vjezdu do Prahy pro vozidla delší než 12 metrů. A to je výčet jen těch největších oprav, na menší mohou šoféři narazit neplánovaně, což znamená další nervy a zdržení.

Řešením by byla celková oprava všech výše zmíněných nedostatků. Jenomže to není v současné době možné, jak nám také potvrdilo vedení českobrodské policie. Musela by se totiž vymyslet úplně nová trasa, která by všechnu dopravu zvládla. A to stojí obrovské peníze. Z pohledu města je tak prostě lepší zakázat vjezd kamionům na určité úseky. Je jasné, že řidiči z toho zrovna nadšeni nejsou. 

Objízdné trasy budou fungovat po 1/12 z Prahy do Kolína a také na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Ani vedení města ani policie však zatím nechtějí říct, kdy konkrétně vstoupí opatření v platnost. Ani ne proto, že by nechtěli, ale prostě to ještě nevědí. Prakticky každá novinka si vždycky najde jak fanoušky, tak i odpůrce. Ani v tomto případně to není jinak. A nevypadá to na snadnou bitvu. 

Obyvatelé jásají, kamionáři se bouří

Tabulka E14 dle oficiálního znění znamená: Omezuje platnost značky na nákladní vozidla, pro něž užití takto označeného úseku není nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo bydliště dopravce či řidiče. Značka také neplatí pro vozidla složek integrovaného záchranného systému a vozidla plnící úkoly ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil jiného státu.

"Moc bych vám to přál. V Poděbradech je také zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun od kruhového objezdu u Tesca a i když to stejně občas někdo poruší, hlavně ráno, tak se situace celkově zlepšila. Jde spíš o bezohledné výjimky," má jasno řidič Honza. 

Jenže jsou tu pak i tací, kteří něco podobného nechtějí. To je samozřejmě skupina řidičů kamionů, kteří inkriminovanou oblastí projížději. "Klidně to zavřete všude a jezděte si pro zboží k dálničním nájezdům a sjezdům, kde nás pořád chcete držet, i když i tam vám překážíme," ostře reaguje na plánovanou změnu Jan Voříšek. 

"Jsou i daleko vytíženější středočeská města. Jinak dodatková tabulka E14 mi umožňuje vymluvit se na hodně věcí. Respektive, když ji budu kombinovat se zákonem o podnikání, kdy mám podnikat hospodárně, musím jet vaším městěm. Takže na shledanou v Českém Brodě," dodal Voříšek. I podle toho je jasné, že ne všichni budou zákaz vjezdu tranzitní dopravy dodržovat.