Budoucnost brandýské dopravy: Vlakotramvaj do Prahy zatím nebude

Doprava z Brandýsa do Prahy není úplně vyhovující
 

Počítá se s vlakotramvají vůbec? Budou posíleny autobusové linky, které jsou ve špičce plné? Zmizí z železnice staré motoráky? Na to jsme se ptali náměstka ROPID.

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav se rozrůstá, spousta lidí dojíždí do Prahy přeplněnými autobusy. Po železniční trati jezdí zastaralé motorové vlaky. Změní se něco? Jaká je budoucnost autobusové a železniční dopravy na Brandýsku? Ptali jsme se náměstka ROPID pro integraci pana Pavla Procházky.

 

Existuje nějaká koncepce dalšího rozvoje veřejné dopravy pro oblast Brandýska? Město roste a současná situace je již hraniční. Ve špičce jsou přeplněné autobusy jedoucí směrem na Prahu. K tomu absolutně nevyhovující infrastruktura dvouproudových komunikací II. třídy zřejmě již další rozvoj neumožňuje. Máte jakožto organizátor veřejné hromadné dopravy nějaké řešení?

Bohužel zatím můžeme reagovat pouze případným posílením současných linek, pokud to přepravní průzkumy prokáží. Z dalších opatření připravujeme v rámci nového programovacího období EU na léta 2013 – 2020 projekt „Preference“, který by umožnil zafinancovat vybavení vozidel a semaforů v regionu zařízením na aktivní detekci vozidel tak, jako je to známé v Praze. Bohužel budování vyhrazených pruhů pro autobusy je např. v případě linky 375 takřka neřešitelné s ohledem na charakter komunikací a jejich přilehlého okolí.

 

Proč firma ČSAD nakupuje nové neklimatizované autobusy? Na to je dost stížností zejména od starších občanů tohoto města.

Obnova vozového parku probíhá s ohledem na finanční možnosti objednatelů a také s ohledem na současný smluvní rámec linek PID. Současné smlouvy končí k 30. listopadu 2019 a do té doby musí linek provozované v tzv. závazkovém režimu projít výběrovým řízením. Vzhledem k tomu, že se jedná již o relativně krátkou dobu, nepovažujeme za ekonomicky rozumné požadovat po dopravcích nadstandardní výbavu vozidel, když není jisté zda svou pozici na těchto linkách ve výběrových řízení obhájí. Samozřejmě v rámci nově nastavených podmínek připravovaných soutěží budeme klást důraz na vylepšení výbavy vozidel, byť jednu z hlavních rolí budou i v tomto případě hrát finanční možnosti objednatelů dopravy.

 

Již několikrát se psalo o vlakotramvaji  do Brandýsa. Dělá se něco pro realizaci tohoto projektu, nebo to byla jen jakási úvaha? V rámci Operačního programu Doprava by se snad dali sehnat nějaké prostředky.

Problematika vlakotramvaje do Brandýsa se nijak detailně nerozpracovává, byť s jejím záměrem se územně stále počítá v nově utvářeném Metropolitním plánu hl. m. Prahy. Jedná se však o velký projekt, kde je nutná dohoda všech zainteresovaných stran.  Navíc jsou zde jiné, upřímně řečeno důležitější a déle připravované projekty (např. modernizace trati na Kladno), které je nutné v novém programovacím období dotáhnout k realizaci. S ohledem na nutné přípravné kroky je využití současného OPD zcela nereálné.

 

Proč na trati 074 (Čelákovice - Neratovice), která je hojně využívanou spojnicí třech polabských měst stále jezdí bariérové staré motorové jednotky řady 809, když nevyhovují komfortem ani kapacitně (ve špičce se stojí)? Osobní sčítání ukázala čísla až sedmdesáti cestujících.

Objednatelem dopravy na trati 074 je Středočeský kraj a ROPID má v tomto ohledu možnost pouze odborně usměrňovat jeho názor. Mj. tento stav je jedním z důvodů snahy o vznik jednotného organizátora dopravy na území obou krajů. Nicméně kapacitu vozidel na této trati ve spolupráci s ČD prověříme a případně navrhneme řešení. Co se vozového parku týká, v současné době probíhají intenzivní jednání s MD ČR a Asociací krajů ČR na téma využití OPD 2 pro obnovu vozového parku regionální železniční dopravy. V návaznosti na tato jednání je také nutné vyřešit další pokračování Memoranda o zajištění regionální železniční dopravy mezi státem a kraji, aby byla vytvořena stabilita pro provozování regionální železniční dopravy. Věříme, že se podaří vyjednat pro Prahu a Středočeský kraj takové podmínky, které umožní další kvalitativní posun v tomto segmentu železniční dopravy.

Klíčová slova:
MHD
PID