Přes Řevnice na kole či koloběžce. Budou řidiči ohleduplnější?

Bez aut by to bylo na kole i koloběžce klidnější
Zobrazit fotogalerii (16)
 

Žáci základní školy identifikovali 10 klíčových lokalit po cestě do školy, kde by chtěli usměrnit dopravu. Nejvíc jim vadí bezohlední řidiči, rychle jedoucí auta, hustý provoz, tmavá nebezpečná místa a chybějící stezky pro cyklisty. Vyřeší nová dopravní studie tyto problémy?

Již v loňském školním roce proběhlo dotazníkové šetření mezi žáky základní školy. Zjišťovalo se, jak se dopravují do školy a z čeho mají po cestě obavy. Jeden den škola také vyhradila speciální akci „Sčítání aut“, aby se zjistilo, jak je hustý provoz na hlavní komunikaci vedoucí přes město. V září byl v Řevnicích uspořádán Den bez aut.

Sčítání aut
Zobrazit fotogalerii (3)

Děti by rády do školy jezdily více na kolech nebo koloběžkách, nyní ale k tomu nejsou vhodné podmínky a tak většina rodičů vozí děti v autech, čímž ještě více přispívají k ranním dopravním zácpám a nepřehlednému provozu. Jak se mezi takovým množstvím aut pak mají děti prokličkovat na kole? A navíc, kam pak kolo uložit. Škola je nyní v rekonstrukci a kola jsou skladovány provizorně.

Provizorní stojany na kola
ZŠ v Řevnicích se dostavuje další křídlo

 

 

 

 

 

 

Mapa nebezpečných míst

Mapa nebezpečných míst

Výchozí podklady pro dopravní studii, aneb Jedu rychle, jedu ostře

Kromě již zmiňovaných podkladů, které projektantovi předala základní škola (mapu nebezpečných míst, jejich popis, návrh řešení a výsledky sčítání aut) dopravní studie ještě vycházela z průzkumu rychlosti projíždějících vozidel na ulici Mníšecká, provedeného v druhé polovině září.

Měření radarem, které bylo uskutečněno v obci v druhé polovině září, mělo následující výsledky: Celkem bylo změřeno 6407 vozidel. Nejvyšší dovolenou rychlost 50 km/hod překročilo 1523 vozidel, což dělá 23,77% z naměřených vozidel. Rychlost 60 km/hod byla překročena celkem 343 řidiči, což je 5,35%. Nejvyšší rychlost byla naměřena 16.9.2015 v 18:43 motocyklistou, který jel 97 km/hod. Průměrná rychlost je 48 km/hod a rychlost, kterou nepřekročí 85 % řidičů, byla stanovena na 52 km/hod.

Řešení?

V oblasti nejbližšího okolí obou budov základní školy navrhuje studie zavést zónu 30 a síť jednosměrek.

Na problematických křižovatkách budou nově řešena místa pro přecházení nebo přechody pro chodce. V ulici Školní bude vytvořen parkovací pás na jedné straně vozovky a budou vybudovány chodníky.

Na nepřehledné křižovatce Mníšecká – Pražská – Komenského se chystá výstavba dělícího ostrůvku s ochrannou funkcí a nový přechod pro chodce. Křižovatka u Tyršova stromořadí bude též zpřehledněna dopravním značením a bude zde přechod pro chodce. Opraveny by měly být také obě lávky vedoucí k tomuto přechodu.

 

Co se neřeší?

Dopravní studie se bohužel zabývá pouze 6 z 10 klíčových míst, které přinesl průzkum.

Jak to tedy bude s přechodem z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad do ulice Legií, kudy denně proudí davy dětí přicházejících od vlaku nebo od autobusu do školy?

Kdy bude opraveno veřejné osvětlení v podchodu pod kolejemi?

Bude se někdo zabývat nevhodně řešeným železničním přejezdem směrem na Prahu?

A co zkratka od Modrého domečku k nádraží. Bude stále vypadat jako cesta duchů?


Životní styl