Využíváte novou a rychlejší linku 159 z Čakovic do Kbel?

Každý člověk rád cestuje co nejpohodlněji. Využíváte novou linku?
 

Midibusová linka z Čakovic přes Miškovice do Kbel poprvé vyjela 14. prosince loňského roku. Účelem linky bylo poskytnout cestujícím přímé spojení a propojení s jízdním řádem vlaků. Podařilo se to? Je linka využívána?

Přímá linka má zajistit větší pohodlí obyvatelům východní části Čakovic a Miškovic. Jízdní řád linky je naplánován navíc tak, aby ti, kteří pokračují dále za Prahu, mohli bez časového presu a čekání přestoupit u kbelského nádraží na linky 53 a S34. Přestup ve Kbelích je časově výhodnější než protisměrná cesta na čakovické nádraží. Ve špičce jede linka 159 v intervalu třiceti minut, dále pak každých šedesát minut.

„Vzhledem k tomu, že linka 159 je v provozu necelý měsíc, kdy zároveň v této době bylo více svátků a prázdnin, než je obvyklé, je tímto dosavadní využívání linky ovlivněno,“ říká místostarosta MČ Prahy - Čakovice Jiří Vintiška.

Dle jeho slov cestující zavedení nové a přímé midibusové linky kvitovali, a to především z hlediska úspory času. „V tomto smyslu jsem osobně hovořil asi s pěti občany, kteří si linku právě z tohoto důvodu pochvalovali,“ dodal místostarosta. Cesta z Miškovic do Kbel (a obráceně) je nesrovnatelně kratší než cesta veřejnou dopravou do Letňan a poté s přestupem do Kbel.

Dle dopravního podniku časová špička ze směru Nádraží Kbely je ráno v 6.20 a 6.55 hodin, kdy jde o jediný ranní „špičkový spoj“ jedoucí dvakrát do hodiny, dostačující. Odpoledne pak ze stejného směru jede dvakrát do hodiny v 16.12, 16.42, 17.12 a 17.42. Poslední spoj jedoucí z nádraží dvakrát do hodiny jede v 19.12 a 19.42. Opačný směr z Náměstí Jiířího Berana je časově o málo četnější. Celková denní „provozní doba“ linky je pouze v pracovních dnech od 5.15 do 19.42 hodin.

Za potencionální negativní odezvu místostarosta Jiří Vintiška zmiňuje fakt, že některým cestujícím může vadit šedesáti minutový interval mimo špičku. Tento interval však odpovídá intervalu železniční linky S34, na kterou linka (přesněji převážná většina spojů) navazuje. Všechny spoje v obou směrech jsou bezbariérové.

Trasa linky 159:

NÁMĚSTÍ JIŘÍHO BERANA - Oderská (jen zpět) - Čakovice - Radonická - Miškovice - Kbelský hřbitov - Zamašská - Sovenická - Bakovská - NÁDRAŽÍ KBELY

NÁDRAŽÍ KBELY – Bakovská – Sovenická – Zamašská – Kbelský hřbitov – Miškovice – Radonická – Čakovice – Oderská (jen v směru tam) – Náměstí Jiřího Berana.

Jak jste s novou linkou spokojeni Vy, občané a návštěvníci Prahy 9 a zmíněných částí?