Jak se bezpečně chovat na internetu vědí studenti z Čečelic

Děti vědí mnohdy víc než dospělí. Jen to neumí uplatnit v praxi
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Soutěž probíhala celý loňský rok a vítězové vyhráli deset tisíc korun. Ty škola použije na další vzdělávání a bezpečnost dětí.
 

Děti a zástupci škol si dnes jako vítězové převzali cenu ve výši deseti tisíců korun. Peníze budou určeny na lepší vybavení školy a zajištění zvýšené bezpečnosti žáků v prostředí internetu.

Vítězné ceny zástupcům čtyř škol předal hejtman Středočeského kraje Miloš Petera a radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek. 

Vítěz získal finance na realizaci dalších projektů pro děti

Soutěž se konala v loňském roce a záštitu nad ní převzala Asociace krajů. Středočeský kraj je do projektu zapojen od jeho počátku, tedy od roku 2014.

„Žáci středočeských škol se v loňském roce účastnili vzdělávání z oblasti rizik virtuální komunikace, včetně navazujícího kvízu. Asociace krajů vyhlásila soutěž pro jednotlivé žáky, kteří kvíz vyplnili. Středočeský kraj ještě samostatně vyhlásil soutěž pro školy,“ vysvětlil hejtman kraje Miloš Petera.

Účastníci soutěže byli rozděleni do čtyř kategorií podle počtu žáků a věku

 

Vítězové v jednotlivých kategoriích:

1. kategorie (základní školy do 100 žáků) – Základní škola a Mateřská škola Čečelice

2. kategorie (základní školy od 101 do 299 žáků) – Masarykova základní škola Obecnice

3. kategorie (základní školy nad 300 žáků) – Základní škola Dobřichovice

4. kategorie (střední školy, včetně učilišť a odborných učilišť) – Gymnázium Příbram, Legionářů 402.

Kritériem pro určení vítězů jednotlivých kategorií byl koeficient, který vznikl jako výsledek vzorce - počet žáků školy zapojených do individuální soutěže pro žáky versus celkový počet žáků školy.

Cena pro rodiče

Cenou pro rodiče je vědomí, že děti jsou o všech nástrahách internetu poučeni. Bonusem může být, že se jim umí i bránit, nebo aspoň vědí, jak se bránit. Metod v následné praxi existuje více.

Komunikace 

Peníze budou využity pro další vzdělávání dětí a jejich bezpečí

Komunikace je dovednost. Umění komunikovat se člověk učí. Nejlépe, jak se dnes říká, "face to face". Když děti naučíme komunikovat na bázi všeobecně platných, uznávaných a osvědčených pravidel a až následně je pustíme komunikovat virtuálně (A NE NAOPAK!), dopady nebezpečí se zmírní. A když ne, tak jemu budou moci aspoň čelit, protože se jim do virtuální situace promítne "ta praktická situace" z reálného (chápejme venkovního = běžného, "normálního") prostředí.