Kardinál Duka chce podpořit křesťanské uprchlíky i výchovu etiky

Také Dominik Duka si na Borech „užil“ své
Zobrazit fotogalerii (7)
 

Dominik Duka přijel se zástupci kraje tento týden dojednat spolupráci s církvemi. Dalším z témat bylo vymýcení dopravy z centra Staré Boleslavi a migrace, která trápí celou Evropu. Kardinál Duka upřednostňuje pomoc uprchlickým matkám s dětmi.

 

Spolupráce

Kraj s církvemi úspěšně spolupracuje na různých pastoračních a kulturních projektech již dlouhou dobu. Příkladem je známá akce Noc kostelů, která bývá vždy v červnu. Aktuálně však římskokatolická církev mapuje lokality pro výstavbu sociálního bydlení, kde by ráda ve spolupráci se Středočeským krajem s pomocí evropských dotací a s využitím vlastních peněz realizovala projekty výstavby sociálních bytů.

Dominik Duka, vlastním jménem Jaroslav Václav Duka, se narodil v Hradci Králové v rodině důstojníka. Do konce osmdesátých let pracoval jako rýsovač v plzeňské Škodovce.

Zastupitelé Středočeského kraje by rádi ještě intenzivněji než doposud podpořili pracovníky sociální péče a charity. Cílem schůzky bylo však otevřít a prohovořit mnoho dalších témat. Mezi nimi byl územní rozvoj, opravy památek, dalším pak školství a posledním zmíněná sociální péče. Ta je podle kardinála Dominika Duky v současné době nejdůležitější. 

Pomoc jen za určitých podmínek

Dále zmínil, že nabídka pomoci samozřejmě i nadále platí, avšak jen za přesně daných podmínek. Na prvním místě je péče o uprchlické matky s jejich dětmi, následně péče o bezbranné ženy a až potom o ty ostatní. „S křesťanstvím máme přece jenom v této zemi největší zkušenosti. Také věřím, že by nemělo valný význam nutit křesťanskou pomoc tam, kde by nemusela být přijímána s porozuměním,“ doplnil při debatě Dominik Duka.

Zajímavá možnost spolupráce kraje a římskokatolické církve se rýsuje i v oblasti školství. „Kardinál Duka chce nabídnout ve všech typech škol program Etická výchova, kde jde o výuku náboženství informativního charakteru, nikoliv k nabádání k náboženství,“ řekl hejtman Miloš Petera.

Bez charity se neobejdou

Radní Středočeského kraje Emilíe Třísková doplnila, že bez služeb charity se kraj neobejde, ale je potřeba znát její přesné priority, aby bylo jasné, které služby jsou, co se týče financování, nejdůležitější.

Rekonstrukce

Sociální téma se debatou prolínalo celou dobu. I v případě projektů, jako je rekonstrukce památek, či kulturního dědictví ve Středočeském kraji. Neopomněli ani praktické věci, týkající se hlavně problému velkého dopravního zatížení ve Staré Boleslavi v návaznosti na přístupnost památek.

Řešení

Jako řešení tohoto problému radní Miloš Petera vidí v vymýcení dopravy z centra města, a to do dvou let.

Dále čtěte: