Hořovice, kdysi chudé, se nyní rozrůstají

Obec Hořovice
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Obec ležící jihozápadně od hlavního města se s necelými sedmi tisíci obyvateli v poslední době díky nové výstavbě rozrůstá.  Také pro výletníky je často lákavým cílem. Ne každý však tuší, že její historie je velmi zajímavá a tato oblast opravdu pamatuje mnoho.

Nerudův Český Betlém

Název Hořovic byl nejspíš odvozen od jmen Hořislav, Hořimír, či ves lidí Hořových nebo Horových.

Důkazy o osídlení oblasti kolem Hořovic pocházejí již z mladší doby kamenné, památky máme i na dobu bronzovou, kdy zde žil lid tzv. únětické kultury až po důkazy na osídlení Kelty, Germány a poté Slovany.

Původní panské sídlo se dvorem stálo v místě Starého zámku už na přelomu 12. a 13. století. Samotné město vzniklo při již existující osadě mezi léty 1303, kdy jej řídil Beroun, až 1322, rokem smrti zakladatele Hořovic Plichty ze Žerotína, který padl v bitvě u Mühldorfu. Společně se svým synem Ješkem založil město na základě tzv. berounského práva a přidal k němu 60 lánů dědin.

V polovině 14.století byly Hořovice rozděleny na dvě části. Z jedné z nich, která patřila Habartu ze Žerotína, se stala později samostatná obec Velká Víska. Této části zůstal kostel a s Hořovicemi se spojila zpět až v roce 1919.

 Život lidí v této oblasti nebyl vůbec jednoduchý. Památky z dávných dob ukazují na přítomnost zemědělců, hrnčířů i kovářů. V 19. století představovala hlavní zdroj obživy místních obyvatel výroba cvočků a hřebíků, v kraji vládla chudoba. Na tyto doby vzpomíná i Jan Neruda ve svém „Výletu do kraje bídy“, v němž Hořovice nazývá českým Betlémem.

Chloubou obce je zámek

Historie správy hořovického území je poměrně složitá.  K původně Podbrdskému kraji se počátkem 18. století přidal kraj Vltavský a dohromady získala oblast název kraj Berounský. Po roce 1848 vznikaly soudní okresy, po trojicích pak tvořily podkrajství a ta zase kraj. V 19.století byl podkrajský úřad v Hořovicích, po čase byl přeměněn na Okresní hejtmanství a ve dvacátých letech 20.století v Okresní politickou správu. Do roku 1936 neexistoval berounský okres a celá oblast patřila správnímu centru Hořovice. V tomto roce byl okres Beroun znovu obnoven a vedle sebe stály okresy dva. Situace se změnila v roce 1960, kdy se Hořovice a několik dalších obcí Prahy – Západ staly součástí jediného okresu Beroun.

V současnosti patří Hořovicek největším městům v této oblasti. Za návštěvu stojí rozlehlý barokně-klasicistní zámek, který prošel již několika přestavbami, jeho krásný park s Braunovými sochami a monumentální Sluneční bránou, několik kostelů i Loretánská kaple. Také v okolí Hořovic je hodně významných památek, které budete mít při cestě a neměli byste je minout. Právě jim se budeme také brzo věnovat.

Klíčová slova: