Benešov hledá investora pro hotel Pošta

Hotel Pošta se nachází v historickém centru vedle náměstí v Tyršově ulici
 

Nutná oprava hotelu Pošta, který je v majetku města Benešov, si vyžádá desítky milionů korun. Město shání strategického partnera, který zachová kultovní divadelní scénu Na Poště.

Město Benešov chce dlouhodobě pronajmout dům hotelu Pošta, který se nachází v historickém centru na adrese Tyršova 162. Problém však bude s dostatekem financí na zanedbanou budovu. "Vnitřní dluh objektu je v řádech desítek milionů korun. V objektu jsou zastaralé rozvody, mnoho věcí je třeba generálně opravit," říká starosta Benešova Petr Hostek.

Starosta Benešova Petr Hostek

Pronájem Pekla

Na problém narazili radní města při projednávání pronájmu baru Peklo, který se nachází ve sklepě domu. Současný nájemce hotelové části si chtěl pronajmout i bar. V původním záměru však nebyly reálně metry a byla tak zkreslená cena. Rada města proto uzavřela pouze krátkodobý pronájem na dobu jednoho měsíce a záměr pronájmu bude vypsán znovu. "Bar byl zřejmě nejlukrativnější částí hotelového komplexu. Povedeme osobní jednání se současným nájemcem. Budeme velmi intenzivně pracovat na záměru dlouhodobého pronájmu a smysluplného využití Hotelu Pošta," říká Petr Hostek.

Město na opravy nemá

"Nyní je nad možnosti města udělat projekt využití a vložit do něj mezi padesáti až sto miliony korun. Varianta odprodeje je nereálná, protože cena objektu v centru města s vnitřním dluhem by byla neakceptovatelná pro město a jeho občany. Bude tak muset zvítězit varianta hledání strategického partnera a s ním vstoupit do projektu. To musíme vyřešit během prvních tří kvartálů letošního roku, abychom příští rok začali pracovat na konkrétních věcech. Měla by proběhnout soutěž na využití objektu," vysvětluje Petr Hostek. 

Zůstanou ochotníci Na Poště?

Dům byl postaven jako hotel a také jako společenská budova. "Je v něm kultovní divadelní scéna, na kterou jsou navázány tři ochotnické spolky. V kulturním domě Karlov by se pro ně z kapacitních důvodů prostor nenašel. Nechceme potlačovat iniciativu lidí v oblasti kultury," říká starosta Petr Hostek. Podle něho by po přestavbě hotel mohl sloužit ke kongresové turistice. Prostor divadla je pro kongresy také vhodný. Je však potřeba zachovat zázemí pro divadelníky, aby se zde mohli scházet v době, kdy nebude pro kongresy využit. 

Klíčová slova: