Vodní elektrárna ve Vraném slaví osmdesátiny

Strojovna se dvěma generátory
Zobrazit fotogalerii (20)
 

Spolek "Stará škola" uspořádal u příležitosti výročí nejmenší a současně nejstarší vltavské přehrady s elektrárnou přednášku a prohlídku této dámy v úctyhodném věku.

V sobotu 19. března se v prostorách bývalé vranské školy konala přednáška o historii vodní elektrárny s promítáním dobových fotografií. Představení z archivu podniku připravil provozní elektrikář Vladimír Truxa. Ten za svoje zajímavé povídání dostal od členů spolku dort s obrázky přehrady. Potom se několik desítek návštěvníků přesunulo na druhou stranu obce do objektu vodní elektrárny, kde proběhla prohlídka.

Vodní nádrž Vrané nad Vltavou bylo první částí vltavské kaskády. V roce 1930 začaly zemní práce a zaměřování objektu a v roce 1932 byla zahájena samotná stavba. V roce 1936 pak bylo dílo dokončeno včetně montáže technologií a začal zkušební provoz. 

Co jste se mohli dozvědět

Účastnici exkurze se na vlastní oči přesvědčili o důmyslnosti vodního díla. Voda do elektrárny přitéká přes hrubé česlice, což jsou kovové tyče zachycující například velké kusy dřeva. Dále jsou jemné česle, které mají odstup 40 milimetrů. Čistící stroj nečistoty odstraňuje a nakládá do kontejneru. Elektrárna má dva stroje a každý má svůj hydraulický uzávěr. Ty umožňují uzavřít proud vody jednou tabulí během osmi vteřin. "Kdyby došlo k poruše soustrojí, spadne rychlozávěr a uzavře se přítok vody. Elektrárna je osazena dvěma Kaplanovými turbínami, což jsou dvě oddělená soustrojí a jsou schopné samostatného provozu. Každý stroj má maximální výkon 8 MW. Největší průtok je 190 kubických metrů za vteřinu. Stroje mají 150 otáček za minutu v synchronním generátoru," vysvětluje vedoucí elektrárny Ivan Halva. Elektrárna vyrobí ročně přes 60 milionů kWh elektřiny a pokrývá spotřebu 20 tisíc domácností.

Klíčová slova: