Kraj podmiňuje obchvat Jesenice souhlasem s dálnicí D3

Přímo v centru Jesenice je kvůli počtu aut velký problém přejít silnici
 

Kraj vyvíjí nátlak na Jesenici, aby dala souhlas s výstavbou dálnice D3. Využívá při tom nové možnosti vybudovat obchvat dopravně přetíženého města. Tato stavba má být financována jako vyvolaná investice ze státního fondu. Zahájení výstavby ale podmiňuje souhlasem Jesenice s další akcí, zmíněnou dálnicí D3.

„Z nedávného jednání Středočeského kraje se zástupci Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vzešla možnost, že by kraj převzal realizaci obou obchvatů ještě před zahájením výstavby dálnice D3 a financoval by ji ze Státního fondu dopravní infrastruktury.“ Sdělil hejtman Petera.

Starostka Jesenice Radka Vladyková

Dálnice, nebo nic

Jesenice obchvat potřebuje již dávno a roky průběžně jedná s krajem o možnosti jeho výstavby. „V centru města máme křižovatku dvou významných krajských silnic II/101, a II/603“ říká starostka Jesenice Radka Vladyková, „Bylo nám sděleno, že práce na přípravě obchvatu Jesenice začnou až v případě souhlasného stanoviska k územnímu řízení pro stavbu D3. Teď, když kraj potřebuje souhlas Jesenice, tak si na nás vzpomněli i s obchvatem“ dodává Vladyková. „Dále si musíme uvědomit, že se bavíme o horizontu minimálně 10 – 15 let.“ říká starostka pro CtiDoma.cz „Než dáme souhlasné stanovisko k D3, budeme mít velmi tvrdé podmínky, abychom ochránili obyvatele Jesenice před negativními vlivy z dopravy. Než bude přivedena další doprava k Jesenici, je nezbytně nutné dokončení Silničního okruhu kolem Prahy. Dálnice D3 má končit přímo u Jesenice, ze které nevede kapacitní silnice do hlavního města. Většina aut končí právě v Praze. Je také nutné dořešit hlukovou zátěž na lidi v Jesenici i v ostatních obcích,“ říká starostka Jesenice Radka Vladyková.

 

Kraj prosazuje dálnici

Obchvaty obcí Jesenice a Jílového u Prahy by měly být napojeny na plánovanou dálnici D3. Středočeský kraj slíbil vypracovat záměry projektů obou obchvatů a předložit je ke schválení Ministerstvu dopravu a Vládě ČR. S městem Jílové chce kraj podepsat dohodu o spolupráci veřejných zadavatelů. Na obchvat Jesenice je již krajem zpracovaná projektová dokumentace. Na obě stavby je vydáno územní rozhodnutí. Vzhledem k mediálně diskutované problematice kolem platností vydaných rozhodnutí EIA je i toto diskutabilní.

 

Jesenice jedná s ministerstvem dopravy

"Zásadní pro nás je dokončení Pražského okruhu, aby se auta mohla rozjet do stran a nepokračovala přímo přes Jesenici na Prahu. Další je snížení hluku Pražského okruhu. Na toto téma dlouhodobě intenzivně jednáme s ŘSD," říká starostka Vladyková, která před čtrnácti dny jednala s ministrem dopravy Danielem Ťokem. . „Z jednání vyplynulo, že dobudovat síť kvalitních silnic je důležité, na druhou stranu je nezbytně nutné chránit životní prostředí a zdraví lidí, to si ministr dopravy uvědomuje a aktivně hledá řešení.“ ukončuje Vladyková