Rekonstrukce dvou jezů na Sázavě začne letos

Jez Podělusy u Týnce nad Sázavou
 

Vodáků se ještě v letošní sezóně nedotknou stavební práce na jezech Městečko a Podělusy. Ty začnou až koncem roku 2016, potrvají 12 měsíců a vyjdou na 90 milionů korun.

V současné době probíhá stavební řízení a po vydání stavebního povolení bude následovat dopracování projektové dokumentace a výběr zhotovitele, který bude trvat nejméně 3 měsíce. "S ohledem na výše uvedené v optimistickém pohledu předpokládáme zahájení prací ke konci roku 2016. Doba výstavby bude min. 12 měsíců," sdělil ČtiDoma.cz tiskový mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Jez Městečko se nachází v katastru Týnce nad Sázavou a Městečkou je součástí obce Nespeky.

Průběh stavby

Na obou stavbách bude rekonstrukce probíhat ve dvou etapách, vždy po jedné polovině jezu. Potom bude odstraněna původní konstrukce jezu a dojde na betonáž nové konstrukce. Nakonec stavebníci zhotový kamenný obklad. "Součástí obou staveb bude i výstavba nové sportovní propusti pro vodáky a rybího přechodu pro umožnění migrace ryb," sdělil Hugo Roldán.

Náklady rekonstrukce

Zeptali jsem se také na přepokládanou výši investice. "V současném stupni projektové dokumentace je odhad nákladů na rekonstrukci jezu Městečko ve výši cca 25 mil. Kč a na rekonstrukci jezu Podělusy ve výši cca 65 mil. Kč," řekl mluvčí Hugo Roldán.

Vodáci projedou

Během výstavby budou značeny dočasné trasy pro přenášení lodí, nebo vodáci budou moci využít polovinu jezu, na které se práce zrovna nerealizují. "Po dokončení stavby již budou moci využít nové sportovní propusti. V tomto lze spatřovat  i výraznou podporu vodáckému sportu ze strany státního podniku Povodí Vltavy," doplnil Hugo Roldán.

Klíčová slova: