Anketa: Jak se kandidáti na hejtmana dívají na Letiště ve Vodochodech?

Martin Kupka
Zobrazit fotogalerii (6)
 

Minulý týden jsme opět narazili na téma „Letiště Vodochody“. Jak se na současné dění dívají kandidáti na hejtmany? Jak by postupovali, co by dělali?

Martin Kupka (ODS)

Můj kritický postoj k celému záměru se nemění a opírá se o věcné argumenty. Pozoruji ale, že se jinak začíná chovat kraj. V současné době rozhoduje Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti Ministerstva pro místní rozvoj kvůli rozhodnutí Městského soudu v Praze. Ve hře je platnost původního kladného stanoviska EIA k záměru rozšířit letiště. To kladné stanovisko má ale více než 100 podmínek.

Už proto se na něj podle mého soudu jako na kladné vlastně hledět nedá. Uvidíme, jak soud rozhodne. V každém případě by muselo dojít k tzv. notifikaci všech podmínek původního stanoviska EIA. To investorovi ukládá novelizovaný zákon o posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Nedovedu si představit, jak by ministerstvo převedlo všechny ty podmínky do stavu, kdy mají být závazné a zároveň ve všech dalších správních řízeních vymahatelné a kontrolovatelné. Jsem stále pevně přesvědčený, že je záměr rozšíření letiště pro toto území nepřijatelný. Jeho klady ani vzdáleně nevyváží všechna negativa, která by přinesl.

Co nejvíc vadí lidem z okolí? Plánovaná letiště děsí Středočechy. Bojí se hluku a smogu. Otázkou stále zůstává, jestli a kdy bude letiště realizované. Postaví Penta ve Vodochodech mezinárodní letiště?

Zdeněk Štefek (KSČM)

Máme k záměru zřídit ve Vodochodech mezinárodní letiště dlouhodobě negativní postoj a se zneklidněním sledujeme všechny veletoče a rozhodnutí. Česká republika se stala po roce 1989 v mnoha ohledech robotárnou, velkoskladem a překladištěm pro mnohé zahraniční soukromé firmy využívající levné pracovní síly a snadné obcházení některých zákonů.  

K podobným záměrům, leckdy pochybných developerských a lobbistických skupin, nezřídka zastřešovaných kapitálem z neznámých zdrojů ze zahraničí, patří i vybudování mezinárodního letiště na severním okraji Prahy ve Vodochodech. V souvislosti s trvající celosvětovou ekonomickou krizí a zvyšující se nezaměstnaností u nás si plně uvědomujeme rostoucí potřeby vytváření dalších pracovních příležitostí. K tomu by však nemělo docházet na úkor devastace životního prostředí a negativním narušením života místních obyvatel.

Ztotožňujeme se s většinovým názorem obyvatel uvedené oblasti, že rozšířením provozu ve Vodochodech na přepravu a odbavení 3,5 milionu cestujících a mnoha tisíc nákladových letů ročně se naruší životní prostředí a klidný (normální) život obyvatel v oblasti. Jsme pouze pro zachování funkčního regionálního letiště. Žádná finanční kompenzace nemůže nahradit nenávratně zničené životní prostředí, neprodejnost nemovitostí v regionu a zhoršený zdravotní stav obyvatel. Podpoříme i případnou stížnost obyvatel k Evropské komisi.

To, co bychom podpořili, a to také podporujeme, je spolupráce našich středních škol (včetně leteckých) s podniky v oblasti leteckého průmyslu, pokračující rozvoj vědy a výzkumu a výroby v oblasti letectví, hledání partnerů (např. v Číně). Tak, abychom získávali nejen nová pracovní místa, ale i kvalifikovanou a odbornou pracovní sílu.

 

Petr Tiso (TOP 09)

Jako nový politik, který na začátku problému s letištěm Vodochody nebyl, a neměl tudíž možnost do dění jakkoli zasáhnout, k tomu mohu dát jen svůj krátký komentář, alespoň takto ex post. 

Letiště je vždy kontroverzní projekt, který má negativní vliv na životní prostředí, především zatěžuje lidi v okolí hlukem, intenzivní dopravou apod. Na druhé straně je však letecká doprava důležitá pro rozvoj daného regionu, pro cestovní ruch a business. Je to prostě vždy o nějaké rovnováze, kompromisu "něco za něco". 

Na úplném začátku tohoto záměru rozšíření letiště Vodochody měly zaznít naprosto klíčové otázky: Potřebuje vůbec region střední Čechy kvůli svému rozvoji a konkurenceschopnosti zvýšit své kapacity pro leteckou dopravu? Pokud by odpověď zněla "ne, nepotřebuje", pak je privátní projekt Letiště Vodochody kvůli negativnímu vlivu na životní prostředí v rozporu se zájmem kraje. 

Pokud by odpověď na otázku byla: "ano, nezbytně potřebuje", pak se nabízí další legitimní otázka: Nebylo by mnohem vhodnější řešit rozšíření dopravní kapacity v rámci již existujícího mezinárodního letiště v Ruzyni a zároveň prioritně konečně vyřešit rychlou kolejovou dopravu z tohoto letiště do centra Prahy? Nevím, zda lidé z ČSSD a KSČM ve vedení kraje na tyto zásadní otázky požadovali jasné odpovědi, nevím ani to, zda postupovali v rámci procesu konkrétního projektu Letiště Vodochody vždy důsledně, zda dostatečně komunikovali s obcemi a lidmi potenciálně ohroženými hlukovou a dopravní zátěží. 

Ptáte se mě ve velmi pokročilé chvíli, kdy už mají záležitost v ruce soudy, konkrétně rozhoduje Nejvyšší správní soud. Tak daleko se záležitost rozšíření letiště dostala. Jak známo, soudní moc je u nás oddělena od výkonné, chcete-li politické. Ať se nám jakákoli rozhodnutí soudu líbí, nebo ne, musíme je respektovat všichni, včetně politiků. Zmíněné otázky jsou ale stále na stole. Pokud bych byl ve vedení kraje a měl jasné odpovědi, ze kterých by vyplývalo, že rozšíření letiště Vodochody není pro rozvoj kraje vůbec třeba, jistě bych hledal cesty, jak ještě do procesu z pozice kraje v zájmu ochrany životního prostředí v dalších fázích zasáhnout. 

 

Miloš Petera (ČSSD)

Současný hejtman Pejtman Petera stojí v této záležitosti na straně zainteresovaných obcí a rozšiřování letiště ve Vodochodech nepodporuje.

Pokud jde o soudní záležitosti, nemůžeme do nich jako kraj nijak zasahovat, ale budeme i nadále hájit naše stanovisko.

 

František Kopřiva (lídr kandidátky Pirátů)

Lidé z mnoha dotčených obcí se v referendech vyjádřili, že si rozšíření letiště nepřejí. Navíc panuje podezření, že studie České informační agentury životního prostředí je chybná. Ministerstvo životního prostředí dokonce v souvislosti s tímto případem podalo kasační stížnost k NSS. Osobně bych krajskému zastupitelstvu navrhl (obdobně jako v kauze přehrady na Berounce) nechat vypracovat ještě další, nezávislou studii, která by zohlednila všechna rizika a dopady. Prostor pro vyjádření stanoviska by před zastupitelstvem měli dostat jak nezávislí experti, tak i občané, tak i zástupci firmy Letiště Vodochody. Dokud by tyto podmínky nebyly splněny, Piráti by podnikli veškeré dostupné kroky, aby rozšíření letiště prozatím neproběhlo.