Arogance zdibských zastupitelů nezná mezí

Tak by to mělo vypadat
Zobrazit fotogalerii (7)
 

Pondělní zdibské zastupitelstvo mělo zase několik háčků. V první řadě skončilo pomalu dříve než začalo. Místní si přejí, aby oba místostarostové rezignovali. 

Starosta Jan Tvrdý na jednání opět nedorazil, údajně je dlouhodobě nemocný. Co je s panem starostou, bohužel nikdo neví. Tvrdý má sice vycházky, ale na jednání se necítil. A jak by také ano. Z řad koalice se v sokolovně sešli oba místostarostové. "Zastupitelka Puchmajerová před zasedáním odstoupila, zastupitel Wachtl se omluvil ze zdravotních důvodů, z rodinných pro změnu Jordanov. Oba pánové byli následně viděni na svých zahradách, i v práci. Jednání ale skončilo dříve, než začalo. Arogance zdibských zastupitelů nezná mezí," uvedl zdroj blízký redakci.

Opozice nastoupila kompletní, zastupitel Česnek dokonce přerušil zahraniční dovolenou. Místostarosta Jiří Žáček byl pověřen zastupováním starosty Tvrdého. Opozice nebyla spokojená s účastí na zasedání, a tak sestoupila z jeviště mezi místní, čímž v podstatě ukončila zasedání.

Nejen lidé ze Zdib, ale i z okolních obcí, ti všichni haly jednoznačně nechtějí. Problém je zvyšení dopravy, zhoršení ovzduší, životního prostředí i bezpečnosti. Zdiby a okolí se bouří proti halám Goodman

Z jednání, na kterém se tak měly probírat změny v územním plánu, a tak i diskutované a diskutabilní haly Goodman, nebylo v podstatě zase nic. Přese všechno proběhla přednáška architekta Igora Kovačeviče na téma Územní plán, kterou iniciovali opoziční zastupitelé a která měla pomoci jak občanům, tak zastupitelům orientovat se v této problematice a umět v dané záležitosti nalézt a konkretizovat svůj názor.

„Opoziční zastupitelé odešli, a tak zastupitelstvo nebylo usnášení schopné. Potom probíhala beseda s architektem, opoziční zastupitelé tak využili toho, že se nashromáždili lidé. Ti, které beseda nezajímala, nás zachytili a povídali jsme si. Vyzvání k odstoupení neproběhlo. Pan Jurkeník odešel, já jsem zůstal, protože mne požádali, zda by si se mnou mohli udělat besedu. Co jsem věděl, to jsem jim zodpověděl. Stále se vraceli ke škole, o té já bohužel opravdu nevím. Potom mne napadli ve smyslu, že nic nevím, opáčil jsem tedy, ať se mne neptají na školu, o které opravdu nevím," řekl ČtiDoma.cz místostarosta Žáček.

"Zdibští nakonec donutili odcházející místostarosty, aby s nimi diskutovali," pokračuje zdroj blízký redakci. Jiří Žáček měl na vše odpovídat jednoslovně stylem „nevím, neznám, to jsem nečetl,“ a podobně. Oba místostarostové měli být vyzváni k odstoupení, na tuto výzvu nikterak nereagovali. Jurkeník se účastnil krátce jen pasivně a nakonec po chvíli rychle ze sálu odešel. Z úst místních se ozývaly věty jako „Asi je na čase se sbalit a přestěhovat se jinam."

V problematice hal Goodman budeme pokračovat, v neděli vám exkluzivně přineseme stanovisko radnice.