Anketa: Haly Goodman jsou ekologický zločin, říká Josef Vacek

Martin Kupka
Zobrazit fotogalerii (6)
 

V poslední době se diskutuje o halách Goodman, které by měly vyrůst ve středočeských Zdibech. Jak se na tuto problematiku dívají kandidáti na hejtmana Středočeského kraje. 

Martin Kupka (ODS)

Zařadil jsem se spolu s Radou obce Líbeznice mezi první, kteří vyslovili jasně požadavek, aby byl celý záměr posouzen v plném rozsahu podle zákona EIA. Nestojím automaticky proti všem rozvojovým záměrům. Nevidím ale pro kraj podstatný přínos v budovaní hal kolem dálnic směrem od Prahy. Naopak podobné projekty přinesly na mnoha místech víc negativ než pozitiv. Proto je podle mě nezbytně nutné prověřit všechny dopady tohoto záměru na bezprostřední okolí. Křižovatka v těsné blízkosti je už teď přetížená a každý den tam vznikají kolony. Nedovedu si vůbec představit, že by tento projekt dostal zelenou, aniž by se podařilo vyřešit dopravní situaci v této lokalitě.

Petr Tiso (TOP 09)

Zamýšlený projekt

Nemám bohužel detailní informace o zamýšleném areálu ve Zdibech. Z dostupných zdrojů má jít o další obří logistický areál. K tomu se rád vyjádřím: Dlouhodobým cílem TOP 09 je vytvořit ze středočeského kraje vysoce prosperující region, který bude zároveň velmi dobrým místem pro život lidí. Tuto základní vizi, ke které chceme směřovat, jsme pojmenovali Zdravé srdce Čech. Jeden ze tří pilířů, na kterých tato naše vize stojí, je zdravý rozvoj ekonomiky. Mělo by jít jednoznačně o ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou, založenou na znalostech a také šetrnou k životnímu prostředí. Do této vize nezapadá další masívní výstavba nejrůznějších skladišť, překladišť, balíren, montoven, kde pracují zejména málo kvalifikovaní a bídně placení lidé, často zahraniční pracovníci. Do této naší vize nezapadají ani projekty, které by vedly ke zvýšení zátěže již dnes velmi přetížených středočeských silnic, ani úvahy o nákladových letištích na území kraje apod. To je prostě slepá ulička, která skutečně k dlouhodobé prosperitě našeho kraje nepovede. Z uvedeného vyplývá můj negativní postoj nejen k projektu ve Zdibech, ale i k dalším podobným.

Zdeněk Štefek (KSČM)

Obecně jsme proti takovýmto výstavbám skladovacích a montážních hal, zejména v okolí Prahy (vliv na růst nákladní dopravy, na životní prostředí atd.), jsme v této souvislosti i jednoznačně proti záborům zemědělské půdy, protože to je nevratný proces. Nesouhlasili jsme proto ani se záměrem „Goodman Zdiby logistics centre“, tam by mělo dojít k záboru 145 787 m2 v I. třídě ochrany. Dle tohoto záměru by mělo jít o 2 jednopodlažní objekty skladových a výrobních hal (s dvoupodlažními vestavky pro administrativu a sociální zázemí), kde by byla „nerušící výroba“ - třídění, balení zboží nebo ruční montáž z hotových součástek a následné balení.

Josef Vacek (Trojkoalice)

Z mého pohledu se jedná o ekologický a architektonický zločin. Obce jako Zdiby potřebují rozumný a trvale udržitelný rozvoj. Z pozice zastupitele bych podpořil pouze stavby ve veřejném zájmu a veřejnou zeleň, nikoliv developerský projekt tohoto rozsahu.

František Kopřiva (Piráti)

Jestli se věc skutečně má tak, že vedení obce zatajilo takhle zásadní projekt, považuji to za zcela skandální, netransparentní jednání. Piráti obecně podporují princip subsidarity, tedy aby si obce o co nejvíce záležitostech rozhodovaly samy, ale v takovémto případě by krajské zastupitelstvo mělo zasáhnout. 

Ostatní kandidáti se nám do vydání článku k problematice nevyjádřili.