Třiďte bioodpad. Nové nádoby získají Poděbrady

Podle zákona musí město umožnit občanům třídit bioodpad
 

Poděbrady získaly dotaci na nádoby na třídění bioodpadu. Co všechno do bioodpadu patří, a co by tam naopak nemělo být?

K tradičně a dlouhodobě odděleně sbíraným využitelným odpadům, jako je papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady a kovy přibyla další složka, kterou nebude možné dále ukládat na skládky odpadů a bude nutné ji dále materiálově využívat. 

Každá obec má od roku 2015 povinnost zajistit, aby její občané měli možnost třídit bioodpady. V návaznosti na tuto povinnost stanovil také zákon o odpadech k roku 2024 úplný zákaz skládkování odpadů. Odpady budou muset být přednostně materiálově, případně energeticky využívány. 

Středočeši bodovali v Miss kompost. Přečtěte si o vašem úspěchu více.

Město Poděbrady získalo dotaci na nákup sběrných nádob na bioodpad. Podle vedení města probíhá v současné době příprava zadávacího řízení na pořízení sběrných nádob. Stanovují se také technické podmínky nádob, aby vyhovovaly především občanům města. 

Bioodpad je organická v půdě rozložitelná hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Nádoby na sběr bioodpadu by měly být pro občany Poděbrad připravené na konci tohoto roku. Z dotace budou nakoupeny sběrné nádoby na bioodpad (tzv. kompostejnery) o objemu 240 litrů. Jedná se o speciální sběrné nádoby určené na svoz zejména odpadu ze zeleně, opatřené otvory na provzdušňování bioodpadu. 

Co patří do bioodpadu?

Do bioodpadu patří odpady z ovoce a zeleniny, spadlé ovoce, skořápky ořechů a vajec, sedliny kávy a čaje (i s filtrem), pokojové květiny, řezané květiny, listí, plevele, posečená tráva, drny se zeminou, seno a sláma, piliny, hobliny a kůra, zbytky rostlin, kořeny, natě, kousky větví, keřů a stromů nasekané, nastříhané či zpracované štěpkovačem. 

Mezi bioodpad naopak nepatří zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Je něco, co se vám ve vaší obci nelíbí? Nahlaste to pomocí aplikace!

Svoz bioodpadů bude pravidelně zajištěný

Svoz bioodpadů bude zajišťován městem ve vegetačním období od dubna do října 1x týdně, mimo vegetační období podle potřeby, minimálně 1x za měsíc, dle klimatických podmínek bude toto období případně prodlouženo. 

Po zahájení celoplošného sběru bioodpadů z jednotlivých domácností bude na území města omezeno přistavování velkoobjemových kontejnerů na ukládání bioodpadů – tráva a listí. Zachováno bude přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a větve. 

Majitelé domů v Poděbradech si o nádoby mohou požádat

V současné době může každý vlastník nemovitosti i rekreačního objektu na území města Poděbrady požádat o sběrnou nádobu na bioodpad. Kdo již žádost podal, znovu nemusí. Odbor správy majetku eviduje skoro devět set žádostí o nádobu na bioodpad.

Byla oslovena i bytová družstva, která spravují bytové domy v Poděbradech, jejich žádosti jsou zahrnuty do celkového počtu žádostí o nádoby na bioodpad. Občané, kteří si podali a podají žádost o nádobu na bioodpad, budou včas informováni o dalším postupu. 


Životní styl

Hobby