Parkování před nymburskou mateřskou školkou? Na potřetí to snad vyjde

Před školkou se bude konečně parkovat bezpečněji
 

Více než dva roky řeší Nymburk otázku bezpečného parkování před Mateřskou školou Větrník. Dva vybraní projektanti nebyli schopní dodat projektovou dokumentaci. Teď to však vypadá, že by nové parkování mohlo být dokončeno do listopadu.

Skoro to vypadalo, že projekt parkování před mateřskou školou Větrník je zakletý. Už dva roky se zde radnice snaží vybudovat parkování, aby rodiče, jejichž děti školku navštěvují, měli kde bezpečně zastavit, dva projektanti, které město vybralo, nebyli však schopní projekt dotáhnout do konce.

Radnice již v roce 2014 vyhlásila veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace pro realizaci parkovacích míst a chodníků před mateřskou školou. Projektant však neodevzdal projektovou dokumentaci v požadovaném termínu kvůli vážným zdravotním problémům. 

V Nymburce bude o prázdninách rušno, opravou projdou tři školy.

"Město bude řešit úpravu stání také před Mateřskou školou U pejska a kočičky v Mládežnické ulici, a to v VI. a VII. etapě revitalizace sídliště, která je plánována na příští rok. Zde by mělo vzniknout 7 stání pro školku s časovým omezením 15 minut a souběžně v ulici Mládežnická 23 stání,“ uvedl radní Zdeněk Vocásek.

V druhém kole výběru v roce 2015 byl vybrán na základě výběrového řízení další projektant. Ten splnil kvalifikační předpoklady, ale nebyl schopen odevzdat prováděcí projektovou dokumentaci v požadovaném rozsahu dle stavebního zákona. Na tohoto projekanta čekalo dle smlouvy penále.

Město tedy vyhlásilo třetí kolo soutěže. Tentokrát se snad zadaří, protože projektant, který zvítězil, předložil prováděcí projektovou dokumentaci v požadované kvalitě a již je vydáno stavební povolení.

Rada města tak mohla na svém posledním jednání 29. července schválit zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele. "Příjem nabídek je od 1. do 17. srpna. Předpokládaná cena zakázky je dva miliony dvě stě tisíc korun bez DPH. Podmínky výběrového řízení jsou uveřejněny na profilu zadavatele," informoval radní Zdeněk Vocásek.

Rodičky v nymburské nemocnici čekají lepší časy. Začíná modernizace

Po vyhodnocení nabídek a schválení výsledku veřejné zakázky včetně uzavření smlouvy o dílo se začátek realizace předpokládá v září s dokončením do 30. listopadu Chodníky se tak propojí před školkou s realizovanou pátou etapou revitalizace sídliště.