5 kroků na cestě k lepšímu životu v kraji

Zdeněk Štefek, radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče
  |  Komerční sdělení

Předstupujeme před vás jako zástupci strany, která má nejen dlouhodobou programovou vizi, ale i program, který řeší aktuální problémy občanů našeho kraje. Nejsou za námi žádné skandály a aféry, žádní tajemní sponzoři, máme kvalitní a pracovitý tým lidí, z nichž mnozí to již prokázali v zastupitelských orgánech.

Rok se schází s rokem, volby střídají druhé a možná si pak často ani neuvědomujeme, co jednotlivé volby znamenají. Volby do krajů ovlivní mnohé, co se nás všech přímo dotýká.

Ten, kdo povede kraj, bude rozhodovat o tom, jak bude probíhat integrace hromadné dopravy, jak se zlepší dopravní obslužnost a i jaké slevy získají rodiny s dětmi a senioři na dopravu, na sportovní a kulturní vyžití. Bude rozhodovat o tom, zda kraj bude jako dosud dotovat ztrátové činnosti nemocnic, aby občanům zajistil veškeré poskytované služby, zda a jak bude dotovat sociální služby, podporovat stipendii učňovské obory a investovat přímo nebo přes dotační tituly do potřebné infrastruktury obcí.

KSČM ve Středočeském kraji vede Zdeněk Štefek, který v rozhovoru prozradil, že v socialismu vidí budoucnost. Jinak nám hrozí zánik civilizace, říká.

Kraj může být i klíčem k záchraně zemědělského půdního fondu před lobováním firem, které ho chtějí proměnit na poloprázdné sklady, a klíčem k zadržování životodárné vody v naší krajině…

Náš program bych představil v pěti pilířích.

  •        První pilíř se týká lidské důstojnosti, zahrnuje nejen udržení rozsahu služeb v oblasti sociální, dopravy, školství, zdravotnictví, ale i jejich další kvantitativní a kvalitativní posun v souladu s dlouhodobými potřebami občanů.
  •        Druhým pilířem je kvalita života. Pilíř se opírá o komplexní zajištění bezpečnosti občanů, o kvalitní regionální produkty, ochranu životního prostředí a zemědělského půdního fondu, o dostupnost kulturního, sportovního a volnočasového vyžití, a to i pro rodiny s dětmi, seniory a znevýhodněné skupiny.
  •        Třetí pilíř se zaměřuje na vícestranný rozvoj celého kraje, využívá široké škály nástrojů od podpory školství, technického vzdělávání, podporu vědy a výzkumu a technologických parků až třeba po podporu cestovního ruchu.
  •        Čtvrtý pilíř nazýváme racionalizace – pod tím jsou opatření vedoucí k větší efektivitě hospodaření kraje, energetické a další provozní úspory, ale i třeba oblast plánování a řízení všech procesů.
  •        Pátý pilíř se zabývá zvyšováním důvěry občanů v chod kraje a jeho institucí, obsahuje modernizaci i „e-modernizaci“ úřadu, sadu protikorupčních opatření, větší informovanost a účast veřejnosti na rozhodování, participativní rozpočet a plnou transparentnost.

Komunisté svůj program plní. Chceme navázat na dosavadní práci a pracovat na dalším rozvoji kraje tak, aby umožňoval důstojný a bezpečný život.