Máte loď? Vyměnili jste si už staré doklady?

Ať nezůstanete na suchu
 

Čtrnáct tisíc vůdců plavidel a lodníků si doposud nevyměnilo své průkazy. Nechávají to na poslední chvíli, tak neotálejte a papíry vyměňte včas! Pokud to nestihnete, můžete zkoušky dělat znovu!

Přes opakované upozorňování na nezbytnost výměny vydaných průkazů způsobilosti nechává většina vůdců plavidel a členů lodních posádek vše na poslední chvíli. Pokud do konce letošního roku nepožádají o výměnu, jejich průkazy přestanou platit a k vydání nových budou muset znovu absolvovat zkoušky. Toto riziko se aktuálně dotýká více než 14 tisíc osob z první vlny výměny průkazů, které si své dokumenty dosud nevyměnily.

Kdo může dělat vůdcovské zkoušky?
- člověk starší 16 let
musí uspěšně absolvovat
- zkoušky alespoň pro kategorii M nebo M20, volitelně pak pro
- kategorii S nebo S20,
dále absolvuje ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M a S.

V první etapě do 31. 12. 2016 se výměna týká více než 15 762 průkazů vůdců plavidel a lodníků. Konkrétně se jedná o průkazy vůdců plavidel jiných než malých, které byly vydány do 30. dubna 2004, vůdců malých a rekreačních plavidel vydaných do 31. prosince 1984 a průkazů členů posádek plavidel jiných než malých vydaných do 30. dubna 2004. Dohromady z této první vlny bylo vyměněno zatím pouze na patnáct set průkazů, tedy více než 14 tisíc průkazů ještě do konce tohoto roku zbývá vyměnit. V následujících etapách až do roku 2020 pak každoročně končí platnost dalších průkazů.

„Podobně jako u výměny řidičských průkazů Češi bohužel opět vše nechávají na poslední chvíli. Neuvědomují si, že si tím můžou značně zkomplikovat podnikání. Pokud držitelé průkazu včas nepožádají o výměnu, průkaz třicátým dnem po ukončení tohoto data přestane být platný. Následně sice mohou požádat o vydání průkazu nového, ovšem podmínkou bude vykonání nové zkoušky a u vůdců malých plavidel i ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla,“ říká ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová.

Výměna průkazů vyplývá z požadavků evropské směrnice, podle níž musel být už v loňském roce upraven zákon o vnitrozemské plavbě. Došlo k jasnému vymezení, kdo je vůdce plavidla a jaké podmínky v každé kategorii (mj. kapitán B, C, převozník, kormidelník, lodník) musí splnit. Výměně podléhají i průkazy způsobilosti vůdců malých rekreačních plavidel, jejichž držitelé tvoří podstatnou část celkového počtu průkazů způsobilosti. Z celkového počtu téměř 70 tisíců průkazů způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, vydaných Státní plavební správou do konce roku 2014, si průkazy dosud vyměnilo pouze na 8 500 osob.

Státní plavební správa proto apeluje na držitele těchto průkazů, aby s výměnou neotáleli a nenechávali ji na poslední chvíli. „K výměně je třeba 1 ks fotografie, vyplnění žádosti a odevzdání starého průkazu. Při splnění těchto podmínek je výměna bez správního poplatku. Pokud žadatel neodevzdá starý průkaz, zaplatí správní poplatek 100 korun. Nový průkaz mu bude vystaven do 30 dnů ode dne podání žádosti,“ upřesňuje Němcová.

Co všechno je potřeba?

Žádost o vydání plavebního dokladu - formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli „Měřítko stránky“ položku „Žádné“, jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti); Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,

lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ve vztahu k vedení malého plavidla) dle podmínek zdravotní způsobilosti, který vystavuje zpravidla praktický lékař, u něhož je žadatel registrován, ne starší než 3 měsíce, formulář je dostupný ve formátu PDF,

osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla vydané pověřenou osobou společně se žádostí o vydání plavebního dokladu, nikoli později. Toto nemusí předkládat držitelé platného průkazu způsobilosti vůdce plavidla, které není malým (pro kategorii M) nebo velitele námořní jachty vydaného podle zákona o námořní plavbě (pro kategorii M, případně S).

UPOZORNĚNÍ: Žadatelé o kategorii M a S (bez omezení) musí Ověření praktických dovedností u pověřené osoby absolvovat před podáním žádosti na pobočky SPS!!! Bez osvědčení o ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla přiloženého k žádosti není možné přijmout žadatele k teoretické zkoušce.

Žadatelé o kategorii M20 a S20 (s omezením výkonu motoru a plochy plachet) výše uvedené osvědčení nepředkládají.

Dále:

  • 1 fotografii pasového formátu 3,5×4,5 cm ne starší než 1 rok
  • správní poplatek 500 Kč (http://plavebniurad.cz/)