V Milovicích odmítli sušičku kalů, není to však jediný problém, který je sužuje

Útočili tady pytláci
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Město Milovice Najdete nedaleko Nymburka, v poslední době tady řeší spoustu problémů, například sušičku odpadních kalů, kterou jednoznačně nechtějí.

Největší problémy Milovic jsou v současné době opravdu nepříjemné. VaK tady chce vybudovat sušičku odpadních kalů. Zdejší voda je příliš tvrdá a potřebují přečerpávací stanici. Na druhou stranu mají tady například novou kapličku a nebo cukrárnu. 

Rozhodně nesmíme zapomínat na to, že ve zdejším bývalém vojenském újezdu máme chov divokých koní. Najdete tady nejen je, ale i další 3 druhy velkých kopytníků - jedná se o jediné místo na světě. To s sebounese i problémy. Nepozorní návštěvníci tady nakrmili kobylu, která málem i s hříbětem přišla o život. Později zde útočili pytláci na zubry.

Najdete tady novou cukrárnu, jaké má hodnocení?

Je libo dortíček?

"Kdo váhá zda vyrazit do nové cukrárny, tak ať neváhá. Například zdejší dortíky, ochutnala jsem jeden a moc byl moc dobrý, káva na Milovické poměry je také moc dobrá." Iva Sedláčková

Děti zase pomáhaly s kapličkou!

V bývalé obci Mladá ukončili projekt S kapličkou - Dětské zastupitelstvo pod vedením pučitelek Mikušové a Třetinové poděkovali za pomoc při tvorbě kapličky sponzorům. Kulturní nádech dodal akci sbor pod vedením zdejší učitelky Obalilové a Červenkové. Kapličku posvětil zdejší farář, uvnitř můžete najít obraz sv. Kateřiny Alexandrijské. 

Milovice jsou město v okrese Nymburk ve Středočeském kraji, zhruba 4 km severovýchodně od Lysé nad Labem, 12 km severozápadně od Nymburka a 37 km severovýchodně od centra Prahy, s níž má město přes Lysou nad Labem dobré železniční spojení v rámci Pražské integrované dopravy. Počet jeho obyvatel roste a počátkem roku 2013 překročil 10 tisíc (v roce 2011 jich bylo 9607). Katastrální území města zaujímá rozlohu 3119 ha.

Sušička odpadních kalů

Jedním z njvětších problémů Milovic je sušička odpadních kalů. S tou vodovody a kanalizace (VaK)nejdříve neuspěly v Nymburku a nyní ani v Milovicích. Podle bývalého hejtmana Středočeského kraje a předsedy představentsva VaK Miloše Petery bude na území kraje potřeba tak či onak.

"Sušičku odpadních kalů nechceme. Je to hodně nepříjemná věc, která nám nepomůže, byla bych ráda, kdyby se podobné projekty přesunuli nějak daleko od vše zástaveb, ovšem chápu, že je to nejspíš neproveditelné." Ilona Černá

"Mě osobně je to jendo, nejsou z toho taky nějaké dotace, jako ze skládek? Potom by to asi mělo smysl." David Nový

"Já jsem pro, mě to nevadí, co se stane, holt o stavbu víc, pro nás se asi nic moc nezmění, horší je, že to asi bude páchnout." Petr Komárek

Na zvěř tady bylo políčeno

Starosta Milovic Milan Pour je jednoznačně proti výstavbě. "Předmětem záměru VaK Nymburk je v areálu stávající čistírny odpadních vod Benátecká Vrutice vybudovat technologii pro zpracování čistírenských kalů, které by se vozily z ČOV Nymburk, Poděbrad a Městce Králové - včetně místních kalů." říká Pour. V Milovicích by vznikla hala na uskladnění a sušení kalů, haly konvertace, zpevněných obslužných ploch a navazujících trubních propojů. "Jelikož tento záměr nebyl projednán na Představenstvu VaK Nymburk a rovněž nebyl projednán s vedením města Milovice, rovněž z důvodu obav o zápach při sušení a dále pak z obavy ze zvýšeného provozu na místních komunikacích při dopravě kalů z okolních měst do k.ú. Benátecká Vrutice, jsem proti tomuto záměru." pokračuje Pour.

Stejný názor zastávají i radní města a tak se Milovice hodlají bránit. "Využijeme v zákonné lhůtě možnost zaslat vyjádření města Milovice na KÚ Středočeského kraje. "Dále v současné době probíhá reklamace stavby ČOV Benátecká Vrutice v rámci projektu Intenzifikace ČOV. Nejzávažnější je problém u mikrosíta, kdy za max.průtoků dochází k přepadu vody do suterénu strojovny a mohlo by dojít k jejímu zaplavení a způsobení škod na zařízením" dodává Pour. V roce 2017 bude v Milovicích vybudovaná přečerpávací stanice, to vyřeší nepříznivý stav Mynařice. Město se také bude snažit přivést jinou vodu, ta zdejší je totiž velmi tvrdá!

Pár slov z historie

Město Milovice leží v nížině středního Polabí nedaleko od Lysé n. Labem a Nymburka.

Na území dnešního města stávalo ve 14. století zemanské sídlo vladyky Holomka, které se v archivních listinách nachází pod názvem “villa Milewicz”- tvrz Milevice. První zmínka dle archiválií je ze 4.1.1396 v souvislosti s pozůstalostí po manželce Sperkově-Pavlíně. Ve znaku města je umístěna stříbrná hlava srny s krkem a zlatým jazykem, tento nejstarší doložený heraldický motiv se objevoval na středověkých pečetích rytířů z Milovic. Srna je umístěna v zeleném štítě s vybíhajícími třemi hroty k hornímu okraji stříbrné hlavy štítu. Zelená barva má připomínat bohatství lesů v regionu.

Nedílnou součástí historie je vznik vojenského újezdu Mladá v roce 1904, ve kterém působily tyto armády- rakouskouherská, československá, německá a sovětská. 30. června 1991 odešel z Milovic poslední sovětský voják, vojenský výcvikový prostor byl zrušen v roce 1995. V srpnu roku 1996 byla započata revitalizace bývalého vojenského výcvikového prostoru.

Zrekonstruováno bylo prvních 496 bytů a tak začal příliv mladých obyvatel. V současné době se město skládá ze čtyř  částí: Milovice , Benátecká Vrutice, Mladá, Boží Dar. (milovice-mesto.cz)