Zázraky v Lurdech a Maltézští rytíři: Ani letos nechybí Češi

Členové Českého velkopřevorství se pouti zúčastňují pravidelně už od počátku 90. let.
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Sedm tisíc lékařsky nevysvětlitelných uzdravení v Lurdech žene každoročně poutníky na toto zázračné místo. Stejně jako každý rok se i letos připojili čeští těžce nemocní a ti, kteří je na pouti doprovází. Co na cestě hledají? 

Pouť není jen zábava a atrakce, které přijedou do města, abychom se mohli bavit a dát si cukrovou vatu. Pravým a původním významem pouti je cesta na určité místo, která má náboženský význam. Symbolicky se odevzdáváme a snášíme útrapy cesty s nadějí, že na jejím konci nás čeká to, co si přejeme. 

Lurdy patří k nejslavnějším křesťanským poutním místům na světě. Nacházejí se ve francouzských Pyrenejích, kde se v r. 1858 zjevila Panna Maria prosté dívce Bernadettě. Od té doby tam došlo k 7 000 lékařsky nevysvětlitelným uzdravením. Řádně potvrzených jich však je jen 68. 

Pouť do Lurd s nemocnými podniká suverénní řád Maltézských rytířů České velkopřevorství už po padesáté deváté. Z Prahy odletěl speciál se 189 poutníky už 4. května, aby se vydal za putováním. Letošní pouti se zúčastní 33 těžce nemocných, o které bude pečovat 47 dobrovolníků.

Ostatními účastníky jsou poutníci, sice také většinou nemocní, kteří však nejsou plně odkázáni na pomoc druhých. Jde o obrovskou mezinárodní akci, na které se každoročně schází tisíce věřících. 

Zajímavostí je, že letos poutníky doprovází i kardinál Dominik Duka, který je rovněž členem Řádu Maltézských rytířů.

 

Poutě a jejich symbolický význam se vyskytuje ve všech náboženských vírách, které určitým místům tradičně přiznávají nadpřirozenou moc.

Má to smysl?

"Je opravdu dojemné, s jakou nadějí lidé do Lurd jezdí. I když málokdo se upíná na to, že právě u něho dojde k zázračnému uzdravení," myslí si organizátor české výpravy Tomáš Czernin. Obdivuje také to, s jakou pokorou pak odjíždějí, když chápou, že třeba i s tou nejtěžší nemocí je jejich život smysluplný a krásný.

"Já sám jsem byl svědkem mnoha zázraků, většinou ale takových, o kterých se moc nemluví," vysvětluje svůj osobní zápal Czernin s tím, že jde o hlavně o proměny, kdy nemocní nacházejí smysl svého utrpení a zažívají díky tomu úlevu. Smyslem je také setkávání se, a to i v utrpení. 

Obrana víry a pomoc chudým - to je heslo dobrovolníků, kteří nemocným pomáhají. Jejich práce je náročná, ale naplňující, dokonce i když nemají ani chvilku soukromí nebo čas dát si někde ve městě skleničku.

Poutní místo je naštěstí pro nemocné výborně vybaveno tak, aby bylo připravené poskytnout útočiště všem, kteří v Lurdech něco hledají. Kromě nemocnic tak nabízí i hotely či lázně, což je možná důvodem, proč zájem o tuto pouť stále roste. 

O pouti „Ona odpovídá situaci člověka, který rád chápe svůj život jako cestu. Od narození až po smrt prožívá každý vlastní situaci putujícího člověka. Ona připomíná osobní putování po stopách Kristových – je cvičením účinné askeze, pokáním za lidské slabosti, vnitřní přípravou a obnovou srdce. Bděním, postem a modlitbou poutník postupuje po cestě křesťanské dokonalosti." To jsou slova bývalého papeže Jana Pavla II.