V Sadské sami rozhodnou, kam se bude investovat. Co si lidé vyberou?

Jaký nápad nakonec dostane pomyslného černého petra?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Vždy působí atraktivně, když se město snaží spolupracovat přímo se svými obyvateli. Ukázkovým příkladem může být práce Sadské. Ta obyvatele "využívá" k tomu, aby udělala ve městě takové změny, které oni sami chtějí. Nyní jsou ve "hře" statisíce.

Máte peníze, ale nemáte nápady. Může se stát. Ale pak je fajn z toho něco vytěžit. Radnice v Sadské moc dobře ví, jak se zavděčit obyvatelům. Zapojení do zušlechťování města nikdy není na škodu. Minimálně už proto, že zkrátka ubyde remcalů. Vedení města nejprve vyčlenilo volné finance a následně požádalo veřejnost o to, aby přišla s nápady.

Těch se ve finále sešlo rovných devět, ovšem do konečného hlasování se dostala pouze šestice. "Snažili jsme se do hlasování poslat všechny, ale pouze šest bylo realizovatelných," potvrdil nám Martin Shánil, který je koordinátorem participativního rozpočtu.

Co Sadští ve městě chtějí?

Začněme tím, co bylo vyřazeno. Jedním z těchto nápadů byla oprava chodníku, která byla nereálná vzhledem k vysoké finanční náročnosti. Druhý požadavek se týkal úprav prostor okolo školy, na což už má město zpracovaný projekt a je to tedy v plánu. Třetím vyřazeným nápadem bylo osvětlení u hřiště. V tomto případě se ale navrhovatel nedokázal dohodnout se sousedy.

Participativní rozpočet je procesem přímé, dobrovolné a univerzální demokracie, v rámci kterého mohou obyvatelé určitého místa či členové komunity diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu, resp. o jeho výdajové nebo příjmové stránce.

A teď k tomu, o co tedy ve finále půjde. Lidé v Sadské mohou hlasovat o pořízení lisu na plechovky, nové lavičky, opravě hřiště na nohejbal a volejbal, doplnění odpočívadel a odpadkového koše v lokalitě V Bořích, pro pořízení nových prvků pro zajištění aktivit dětí a rodičů na dětském hřišti a zřízení mincovního zámku do dveří veřejného WC.

"Když jsme vše propočítávali, zjistili jsme, že by celková částka lehce přesáhla vyčleněné finance. Takže to vypadá, že se pravděpodobně dostane na všechny nápady kromě jednoho," vysvětlil Shánil. 

Proč zavedli participativní rozpočet?

Každé město a pracovníci radnice sní o tom, aby každá jejich investice byla správná a v souladu s přáním lidí, kteří na daném místě žijí. Při správě peněz je nutné neustále sledovat, jak se rozdělují v rámci rozpočtu. Je také třeba kontrolovat, aby při zadávání veřejných zakázek neutíkaly peníze z regionu a aby nedocházelo k prodejům klíčových obecních majetků. "Chceme předcházet obávaným neřestem, kterými jsou úplatkářství, lobbing, populismus, klientelismus a averze k občanské angažovanosti," poukázal Shánil na záměr radnice. 

"Obecní prostředky se pak často rozdělují neefektivně, nespravedlivě a někdy i na účely, které místním obyvatelům nepřinášejí žádné výhody. Zejména palčivé je to pak tehdy, když jsou veřejné prostředky omezené."

Právě participativně řízení část rozpočtu oproti tomu dává větší prostor občanům, aby se mohli rozhodnout, jaké společenské potřeby budou vyřešeny přednostně. Takže proč ne? Pokud to bude v rámci mezí a nebude to nahrazovat rozhodování zvolených zastupitelů jen z jejich lenosti.