Rekonstrukce nymburské nemocnice se protáhne. Jaké nečekané komplikace nastaly?

Zvenku nemocnice moc luxusně nevypadá, ale pracuje se na tom, aby alespoň interiér prokoukl.
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Započaté stavební práce na pavilonu A v nymburské nemocnici ukázaly, že výměny stoupaček a hlavních rozvodů vody nejsou jedinými nutnými úpravami. V dezolátním stavu jsou totiž také rozvody topení a nevyhovující jsou též ty elektrické. Jak moc to ovlivní rekonstrukci, a o kolik více financí se bude muset uvolnit?

Rekonstrukce se původně měla týkat pouze stoupaček a hlavních rozvodů vody v suterénu, které jsou po desetiletích provozu zarostlé a místy dokonce zrezivělé až do kritického stavu. Během podobných stavebních práci se ale občas stane, že se objeví další skryté problémy, se kterými se tak trochu nepočítalo.

Po odkrytí a vysekání potrubí se přišlo na to, že výměnu budou potřebovat také rozvody topení a elektriky. Rovněž se přišlo na další komplikaci, kterou na budově zanechal čas, a to abnormálně promáčenou vnější obvodovou zeď.

Utajené komplikace se zahranou do současné rekonstrukce

Všechna fakta, na která se přišla během stavebních prací, jednoduše nebyla zjistitelná do doby, než se začalo s původně plánovanou rekonstrukcí. "Vyhodnotili jsme, že je mnohem efektivnější provést veškeré úpravy v rámci v současnosti probíhajících prací, abychom nemuseli v budoucnosti opět přistupovat ke všem provizorním peripetiím, které s sebou samozřejmě každá rekonstrukce přináší," uvedla Alena Havelková, jednatelka Nemocnice Nymburk.

Přizváni byli projektanti z renomované firmy SATER - PROJEKT s.r.o., kteří budou zpracovávat technické řešení sanace spodní stavby, to je odvlhčení suterénu budovy A.

 

Především zmiňované neošetření podmáčené zdi by mohlo výrazně znehodnotit původně plánovanou rekonstrukci. Město tak zareagovalo tím způsobem, že problematiku vlhkosti bude řešit komplexně. “U budov, jako je nymburská nemocnice, bohužel nikdy nemůžeme odhadnout, co se po odkrytí jejích částí objeví," sdělil Pavel Fojtík, starosta města.

 

 

Vysoká finanční náročnost

Nové nutné práce samozřejmě celkovou rekonstrukci nemocnice přijdou na další finance, mělo by se konkrétně jednat o necelých 450 000 Kč. Doba stavebních prací se samozřejmě také prodlouží. Provoz rehabilitace, která je v dotčených prostorech standardně umístěna, bude mít i nadále potřebné zázemí v pavilonu E, kam byla dočasně přesunuta.

Výměna stoupaček a rozvodů se samozřejmě dotkne i dalších oddělení. "Na chirurgii v přízemí bude v rámci této akce rekonstruována kuchyňka pro přípravu pacientské stravy, koupelna pacientů a mycí místnost. Budou vyměněny i stoupačky a rozvody do některých pokojů," vysvětlil Michal Breda, který v nemocnici pracuje jako technicko-provozní náměstek.

Dobrá zpráva nakonec

Vzhledem k tomu, že bude velký zásah proveden i na gynekologicko-porodnickém oddělení, kde budou rekonstruovány poškozené rozvody v koupelných gynekologických pokojů, dočkají se také vyššího komfortu.

Pouze jeden pokoj, který se momentálně nabízí ve formě nadstandardního, má v současné době samostatné sociální zařízení. Další dva, na nichž je umístěno celkem osm lůžek, se dělí o společné sociální zařízení na chodbě oddělení.

V rámci probíhajících prací nemocnice vybuduje na jednom z nich vestavbu samostatného sociálního zařízení. Vlastní sociální zařízení pro každý pokoj se tak pro pacientky určitě stane vítanou pozitivní změnou.


Životní styl

Zdraví

Hobby