Nymburk rozdělil granty: Kam město poslalo nejvíce peněz?

Město Nymburk rozdává granty žadatelům každý rok, a to ve dvou vlnách
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Je to již pravidlem, že se v Nymburku dvakrát ročně rozdávají zajímavé granty. Rada města letos společně s finančním výborem nasypala celkových 400 tisíc mezi 43 žadatelů. Odkud pocházelo nejvíce žádostí a ke komu bylo město nejštědřejší?

Nejvíce žádostí bylo jako již tradičně v rámci oblasti sportu a město na ně také přispělo nejvíce. Další část finančních prostředků putovala na kulturní a ostatní projekty. Významně podpořeny byly také společenské, dětské i vzdělávací akce.

"Rada města plně respektovala rozhodnutí grantové komise. Není vůbec jednoduché spravedlivě rozdělit určitou částku mezi takové množství pozoruhodných akcí," sdělil starosta Nymburka Pavel Fojtík.

Grant nakonec získal téměř každý žadatel

Což je samozřejmě velkým úspěchem, díky kterému se výrazně rozšíří jak kulturní, tak sportovní nabídka akcí ve městě. "Grantová komise také podpořila hned několik táborů a sportovních soustředění, což je jenom ku prospěchu věci," pokračoval Fojtík.

V 1. kole grantového programu 2017 se rozdělovalo celkem 800 tisíc korun, v kole druhém potom 400 tisíc korun. Stejně jako v 1. kole byly i ve 2. kole programu doporučeny ke schválení granty v částce do 50 tisíc korun včetně.

Na sport tentokrát město uvolní přes 243 tisíc korun, na kulturu takřka 100 tisíc korun a dalších přibližně 57 tisíc korun na ostatní akce. Poskytnuté finanční částky podpoří volnočasové vyžití dětí a mládeže a primárně sportovní reprezentanty města Nymburk v mezinárodních soutěžích i jejich přípravu v Nymburku.

Členové finančního výboru posoudili všechny předložené žádosti a návrh finančního výboru schválila rada města na zasedání 26. července 2017 v souladu s Pravidly pro poskytování grantů z rozpočtu města pro druhého kolo v roce 2017 v oblasti kultury, sportu a společenského života. Finanční podpory se nakonec nedostalo sedmi žádostem, kterým podle určených kritérií nepřiřadil finanční výbor dostatečný počet bodů.

Kdo mohl o granty žádat?

O granty mohly žádat registrované organizace (např. spolky, občanská, zájmová a profesní sdružení, sportovní kluby) a fyzické osoby v oblastech kultury, sportu, volnočasových aktivit a společenského života na akce určené občanům města Nymburk či na akce, které mají přímý vztah k městu Nymburk.

Kritéria pro posouzení žádost: 

  • Počet účastníků akce
  • Dlouhá doba tradice akce nebo zcela výjimečná akce rozšiřující spektrum akcí společenského života v Nymburku
  • Přínos pro reprezentaci města
  • Přiměřenost výše požadované částky
  • Akce určená dětem a mládeži nebo seniorům
  • Řádné a včasné vyúčtování akce z předešlých grantových kol

 

TOP 5 udělených grantů ve 2. kole:

PROJEKT DRUH   GRANT

Oslavy 120. výročí ZŠ Komenského Nymburk

kultura

37 900 Kč

Českomoravský pohár dorostenců a juniorů v klasickém (RAW) a silovém trojboji

sport 22 100 Kč

Příměstské tábory v Cílkově borovickém doupěti

ostatní 21 100 Kč

Pocta Vladimíru Mišíkovi

kultura 17 900 Kč

Tradice, hodnoty a řemesla našich předků anebo přírodovědné a technické vzdělávání

ostatní  16 900 Kč

Životní styl

Hobby