Kutná Hora a čestné hroby: Jaké budou a kdo se o ně postará?

Kutná Hora konečně zpracovala seznam čestných hrobů
Zobrazit fotogalerii (3)
 

V Kutné Hoře konečně mají konečně seznam čestných hrobů, ve kterých jsou pohřbené významné osobnosti města. Jaká byla pravidla pro jejich výběr a kdo se na seznam dostal? A co s nimi vlastně bude dál?

Kutná Hora si je moc dobře vědoma své historické výjimečnosti, s níž je také spjata řada osobností, které přispěly k rozvoji města. Mnohé z významných osobností společenského, kulturního, vědeckého či politického života ve městě nejen žily, ale našly zde také místo svého posledního odpočinku.

Schválený statut čestných hrobů uvádí závazek města, že v případě, kdyby byl daný čestný hrob opuštěný (bez platného nájemce), převezme o něj město péči. Tyto čestné hroby významných občanů KH tak do budoucna nezaniknou. 

Jako zvláštní formu posmrtného uznání i jako doklad historického povědomí a dějinné odpovědnosti jim Kutná Hora uděluje statut čestných hrobů významných osobností pohřbených na jejím území.

Celý projekt čestných hrobů vzešel z hlavy Josefa Krause, který je sám kutnohorským radním, ale také vedoucím správy hřbitovů. Na jeho podnět se sešlo ke spolupráci několik místních osob - pracovník z knihovny, muzea, archivu, odboru památkové péče nebo farnosti.

"Seznam nevznikal úplně z ničeho, nýbrž vycházel z již dříve existujících soupisů. Tyto soupisy jsme se rozhodli sjednotit v jeden seznam a ten doplnit, nebo naopak některá jména vyřadit," vysvětlil nám Lukáš Provaz, který v Kutné Hoře působí jako kronikář.

Kdo se na seznam dostal?

Takřka automaticky tam byly zařazeny především ty osobnosti, kterým byl udělen titul čestný občan města Kutná Hora. Dalším vodítkem bylo také to, jestli je po některé z těchto osob v Kutné Hoře pojmenováné veřejné prostranství (například Krupičkova ulice - spisovatel Rudolf Krupička, Zachova ulice - architekt Jiří Zach).

mimořádných případech, například pokud by se platný nájemce rozhodl pro exhumaci ostatků významné osoby a jejich přemístění jinam, může zastupitelstvo města Kutná Hora původnímu hrobu, hrobce či rovu statut čestného hrobu odejmout.

"Seznam také zahrnuje osoby, které sice nebyly čestnými občany města, ani se zde po nich nic nejmenuje, ale patří k významným lidem a měly k městu vřelý vztah. To byl například spisovatel Miroslav Švandrlík," objasnil Provaz.

Aktuální soupis hrobů nemusí být definitivní, navrhnout hrob konkrétní osobnosti za takzvaný čestný může zastupitelstvu kdokoliv podobně, jako lze navrhnout třeba čestné občanství. Seznam obecně také neřeší, zda dané hrobky nebo hroby jsou samy o sobě významné jako kulturní památky.

Může se tedy stát i to, že v některém "čestném hrobě" leží čestný občan, ale jeho hrob je zároveň také kulturní památkou. "Naopak se ale také ve městě nachází hroby, které jsou zapsanými památkami, ale osoby v nich pohřbené nejsou z našeho pohledu pro Kutnou Horu významné, a proto se o čestné hroby nejedná," vysvětlil kutnohorský kronikář.