Primátor Milan Volf: V Kladně ghetto nebude!

Rada města rozhodla o vydání mimořádného opatření kvůli nepřizpůsobivým občanům. Jak obhajuje kroky města jeho primátor?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

V Kladně vyvolalo pozdvižení nedávné prohlášení primátora, že chce z celého města udělat ghetto. Některá média tvrdila, že chce Milan Volf vyhlásit město za sociálně vyloučenou lokalitu. Podle Volfa ale někdo jeho myšlenku špatně pochopil.

Jak vysvětluje opatření primátor Milan Volf? "Sociálně vyloučená lokalita na Kladně není, ani nebude. Nikdo nevyhlašuje Kladno za vyloučenou lokalitu. Město může podle zákona ovlivnit vyplácení doplatku na bydlení, který je nejzneužívanější dávkou v této zemi a v drtivé většině bohužel slouží k rozkvětu obchodu s chudobou a zároveň podporuje nepřizpůsobivé občany v jejich způsobu života," uvedl primátor.

Ghetto je část města, většinou vykázaná majoritou obyvatelstva té které minoritě, tedy místo, kde žijí lidé stejného náboženského, národnostního či rasového původu ap., a to buď dobrovolně, nebo nedobrovolně.

Chtějí zastavit příliv nepřizpůsobivých 

Rada města rozhodla o vydání mimořádného opatření - vyhlášení lokality se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. To někteří pojali jako vyhlášení ghetta. Podle Volfa je opatření ale jedinou zákonnou možností, jak zastavit příliv nepřizpůsobivých občanů na území města Kladna.

"Tedy těch lidí, kteří sužují náš každodenní život, omezují a zužují prostor pro normální žití. Těch, kteří narušují pocit bezpečí a jejich život a soužití s ostatními neplyne podle zažitých norem a pravidel slušného chování a v mnoha případech ani podle zákonů," vysvětluje Volf.

Nikdo další nedostane doplatek na bydlení

Jak by to mělo fungovat v praxi? Znamená to, že nově nikdo nebude moci čerpat na území města doplatek na bydlení. "Chtěl bych zdůraznit, že doplatek na bydlení není v našem složitém systému sociálních dávek jediná sociální dávka, která pomáhá potřebným s úhradou nájmu. V naprosté většině případů lidem s nízkými příjmy řeší jejich situaci příspěvek na bydlení. Až když ani ten nestačí a rodina splňuje kritéria pro přiznání příspěvku na živobytí, přichází na řadu doplatek na bydlení. Díky nastaveným pravidlům tato dávka umožňuje šroubovat ceny za ubytování v ubytovnách, ale stále ve větší míře i nájmy soukromých bytů a domů," odůvodňuje rozhodnutí primátor.

Opatření se tedy podle radních nedotkne lidí, kteří v Kladně bydlí a doplatek jim byl již přiznán. Bude se týkat nově přistěhovaných osob. O doplatek na bydlení ale prý mohou přijít i stávající příjemci této podpory, pokud budou migrovat z ubytovny na ubytovnu nebo z jednoho, v mnoha případech vybydleného, bytu do dalšího. Lidé, kteří se snaží svoji situaci řešit a nečerpají pasivně všemožné sociální dávky, se nemusí obávat, protože v případě potřeby jim město bude umět pomoci.

Problém by se jenom přesunul

Na otázku, proč je do opatření zahrnuto celé město, což vyvolalo ještě větší zděšení mezi obyvateli, odpověděl primátor, že by to ztratilo smysl a problém by se přesunul z problémových míst jinam.

"Nechceme vytvářet nové problémy, chceme ty stávající řešit. Nebudeme alibisticky vybírat dvě tři ulice, kde je právě teď jistota, že domy neskoupí obchodníci s chudobou. Ve většině čtvrtí s rodinnou zástavbou se vždy najde nějaký vhodný dům k ubytování této klientely. Je to tak lukrativní byznys, že i v té nejlepší čtvrti může být zakoupena vila, která může sloužit k obchodu s chudobou," tvrdí primátor.

Intergrace selhala

V intergraci nepřizpůsobivých podle Volfa selhala i organizace Člověk v tísni či Agentura pro sociální začleňování. "Cesta, kterou organizace razí, nefunguje. Jejich heslo je integrovat do bytů, důstojné bydlení prý vše vyřeší a minorita se díky tomu přizpůsobí majoritě obývající zbytek domu. Myslím si, že se již tolerovalo a čekalo na nějaké výsledky dost dlouho. Jestliže je nyní zákonná možnost, jak problémy se soužitím této komunity omezit, bezezbytku ji využijeme," uvedl dále primátor.

Opozice: Soud může opatření zrušit

Město s problémovými skupinami intenzivně pracuje, ale integrace bez změny zákonů a bez nastavení nových pravidel je prý nereálná. Slova primátora se opozici zdají až příliš tvrdá a opatření kritizuje.

Například podle bývalého kladenského primátora Dana Jiránka to nakonec může dopadnout tak, že věc půjde k soudu a opatření se zruší. Také další opoziční zastupitel Vojtěch Volf upozorňuje, že s novým opatřením nesouhlasí a mělo být směřováno pouze do problémových lokalit.