Nymburk nedokončí přeměnu Drahelic. Zbudou rozkopané chodníky, omezí se i parking?

Drahelice se pomalu přeměňují, trvá to už roky
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Již v pořadí šestá část revitalizace nymburského sídliště Drahelice dostává trhliny. Město totiž nebude mít dokončeny elektrické přeložky v lokalitě. Kdy se zjedná náprava a jaký budou mít nedokočené stavební práce dopad na obyvatele lokality?

Rozsáhlá přeměna jednoho z největších sídlišť v Nymburku - Drahelic, se těsně před koncem tohoto roku pořádně zkomplikovala. Město se díky tomu, že stále nemá dohodnutou realizaci nových přeložek VN a NN kabelů starého typu, rozhodlo, že bude zahájeno předčasné užívání stavby šesté etapy revitalizace sídliště.

"Administrace realizace přeložky je přes budoucí smlouvu, výběr projektanta, stavební povolení, výběr zhotovitele a konečné uzavření smlouvy neskutečnou dlouhou cestou a jsou v kompetenci společnosti ČEZ Distribuce a.s.," vysvětluje tiskový mluvčí Nymburku Petr Černohous, který také uvádí, že se o přeložkách jednalo sice rok dopředu, ale podle informací z ČEZu by se mělo vše vyřešit až zkraje roku 2018.

Drahelice je část města Nymburk, která se nachází na jihozápadě města nedaleko Labe. Prochází zde silnice II/331 pojmenovaná jako „Drahelická ulice“. Trvale tu žije 442 obyvatel.

Nedokončená etapa může znamenat nebezpečí

Obyvatelé již byli také upozorněni v rámci prohlášení na oficiálních stránkách a také na Facebooku města. "Věříme, že občané pochopí vzniklou situaci a budou dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po nedokončených komunikacích do doby řádné kolaudace stavby," doplňuje Černohous.

Jak to ale bude s parkováním v této lokalitě, která nebude řádně dokončena? No, není zase takový oříšek. Obyvatelé totiž podle informací města mohou parkovat na místech okolo, která jsou již hotová. Samotnou revitalizací totiž již proběhlo navýšení parkovacích míst v lokalitě. Díky přeložkám ale každopádně nebudou dokončeny některé úseky chodníků v ulici Vítkovská a jen některá parkovací stání v ulici Jurije Gagarina.

Takže obyvatelé lokality evidentně budou mít kam své vozy zaparkovat, nicméně bude třeba si dávat pozor, jelikož k úplnému dokončení předposlední etapy revitalizace dojdou s jistotou někdy po Novém roce. Samozřejmě bude záležet na počasí, proto město zatím s konkrétním termínem vyčkává. Ovlivnit konec zimy totiž zatím v lidských silách není.

Předchozí etapy polykaly miliony

Ne všechny ale byly z městského rozpočtu, radnici se totiž účelně až na výjimky dařilo sbírat dotační tituly, a to konkrétně z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Etapa Popis Firma Náklady + Financování
1.- 2012 Rekonstrukce ulice Letců AZ Stavební Heř. Městec 6,8 mil. Kč (dotace z MMR ČR - Regenerace panelových sídlišť 4mil.,) + rozpočet města
2.- 2013 Rekonstrukce ulice Letců Matex HK, s.r.o 7,1 mil. Kč (dotace z MMR ČR - Regenerace panelových sídlišť 4mil.) + rozpočet města
3.- 2014 Rekonstrukce ulice Gen. A. Sochora Halko stav. spol., s.r.o 8,2 mil. Kč - (dotace z MMR ČR - Regenerace panelových sídlišť 4mil.)+ rozpočet města
dok. 2015 Rozšíření chodníků a parkovacích stání Halko stav. spol., s.r.o. 3,8 mil. Kč - rozpočet města
4.- 2015 Rekonstrukce ul. J. Gagarina Matex HK, s.r.o 16,6 mil. Kč - (dotace z MMR ČR - Regenerace panelových sídlišť 4mil.) + rozpočet města

5.- 2016

Rekonstrukce ul. I. Olbrachta, J. Mánesa, J. Wolkera a M. Alše

Matex HK, s.r.o

15,2 mil. Kč (dotace z MMR ČR - Regenerace panelových sídlišť 4mil.) + rozpočet města
6.- 2017 Regenerace panel. sídliště – Rekonstrukce ul K. Čapka, J. Gagarina a Vítkovická Matex HK, s.r.o 22,9 mil. Kč - rozpočet města
7.- 2018 Závěrečná etapa před rekonstrukcí