Ryby z Rokytky obsahují toxické látky. Polychlorované bifenyly způsobují rakovinu

Do jaké míry jsou ohroženi lidé?
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Analýzy zadané společností Arnika zjistily v rybách z Rokytky na soutoku s Vltavou téměř dvojnásobné množství polychlorovaných bifenylů (PCB), než připouští limit stanovený evropskou legislativou pro ryby jako potravinu. Karcinogeny nejspíš pochází ze staré průmyslové zátěže. Jsou ohroženi i lidé?

Arnika dále podrobila analýze vzorky ryb z Mratínského a Šáreckého potoka, ve kterých byly koncentrace v pořádku pod limitem stanoveným legislativou. Na základě naměřených výsledků analýz se nedoporučuje, aby rybáři konzumovali ryby chycené na dolním toku Rokytky. V těchto místech mohou být ryby kontaminované PCB. Zdroj není známý, může se jednat o nakumulované zátěže v Rokytce či Vltavě.

"Nelze totiž vyloučit ani to, že ryby z ústí Rokytky do něj zabloudily z Vltavy. PCB se dříve používaly do barev anebo jako transformátorové oleje a mohly se tak nakumulovat i v údolní nivě obou vodních toků, které protékají kolem bývalých nebo současných průmyslových areálů," vysvětluje potenciální původ rizikových látek RNDr. Jindřich Petrlík z Arniky.

Arnika s výsledky seznámila Magistrát hlavního města Prahy a doporučila provést podrobnější průzkum pražských drobných vodních toků na přítomnost toxických látek v rybách a sedimentech, minimálně ověření situace na dolním toku Rokytky.

Co na to Praha?

Ve vzorcích z Mratínského a Šáreckého potoka nebyly koncentrace tak vysoké. Množství PCB v rybách Šáreckého potoka bylo mírně zvýšené, ale pod hygienickým limitem. Nicméně konzumace těchto ryb by neměla být problémová.

Hlavní město Praha jako správce Rokytky sedimenty kontroluje na Rokytce v místech před soutokem s Vltavou jednou ročně. Přítomnost PCB byla za posledních deset let zjištěna jen jednou po povodních v roce 2013. "Ryby mohly do Rokytky připlout z Vltavy, kde se v minulosti nacházel přístav mimo jiné i pro nákladní lodě. Odchyt ryb proběhl jednorázově a na místech, kde není prokazatelné, že se skutečně jedná o ryby z Rokytky," komentovala situaci pražská radní pro životní prostředí RNDr. Jana Plamínková.

Nebezpečné látky

Polychlorované bifenyly se v přírodě velice těžko rozkládají a mohou se kumulovat v sedimentech vodních toků. Jsou špatně rozpustné ve vodě, ale hromadí se dobře v živočišných tucích. PCB podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny patří mezi lidské karcinogeny, které způsobují rakovinu slinivky břišní a rakovinu jater.

Spolek Arnika se zaměřil na malé vodní toky v projektu Oživení pražských vod. V jeho rámci nechal analyzovat sedimenty i několik vzorků ryb na přítomnost toxických látek. Na konci roku 2017 Arnika přinesla dobrou zprávu, že sedimenty, ani ryby neobsahovaly vysoká množství toxických těžkých kovů.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru