Navštivte Dobříš v podhůří Brd. Dominantou je nádherný zámek

Dobříš se nachází v okrese Příbram a má přibližně 9 000 obyvatel
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Dobříš se nachází v okrese Příbram a má přibližně 9 000 obyvatel. Tato obec se zajímavou historií a množstvím pamětihodností doslova láká k výletům. Jak vlastně ale vznikl její název?

První písemná zmínka o městě pochází z roku 1252, kdy je uváděn jako královský lovecký dvorec na Zlaté stezce. To potvrzovaly čtyři listiny udávající práva klášteru v Plasech, které zde podepsal král Václav I. Následně statek na čas připadl šlechtickým rodům. V roce 1262 Rožemberkům a od roku 1321 Štěpánovi z Tetína.

Jak vlastně vznikl název obce?

Dle legendy založil osadu Dobřich, jeden z druhů Praotce Čecha. Vesnice byla Dobřieše čili Donbřicha. Podle jazykové příručky ÚJČ je název v rodu ženském, ovšem někteří místní obyvatelé používají mužský rod. Hlavně starší rodáci používají mužský rod, ten se používal i v literatuře až do počátku 20. století, někdy v jeho první polovině ale jazykovědci prosadili názor, že správně je jméno v ženském rodu.

Během vlády Jana Lucemburského přešla Dobříš opět do rukou krále. V této době je označována jako trhová ves. Král si zde nechal vystavět lovecký hrádek Vargač. Na lovy sem později jezdili i Janovi potomci. Karel IV. přenesl na dobříšský hrádek nejvyšší lovčí úřad české koruny a připojil k němu třináct panství. Václav IV. povýšil Dobříš na městečko.

Slibný rozvoj města zastavily až husitské války. Po nich začalo zastavování královského panství různým šlechtickým držitelům. Během střídání majitelů však zpustlo a roku 1530 bylo navráceno Ferdinandovi I. Místo původního vniklo nové město, a to pouze o 1 km západněji. V roce 1543 pak byla navrácena všechna bývalá práva, která jí v minulosti udělil Jan Lucemburský.

Významným dějinným milníkem byl také rok 1630, kdy Dobříš odpadla od královské koruny. Zámek a celý statek koupil pruský hrabě Bruno z Mansfeldu. Rod zde panoval dlouhá staletí, než jim byl majetek zkonfiskován. V roce 1780 vymřel rod Mansfeldů po meči. Dobříš si vyženila příslušnice opočenského rodu Colloredo s podmínkou, že ke svému jménu připojí ještě Mansfeld. Tomuto rodu patří zámek až do současnosti, přičemž byl navrácen rodu v roce 1998 i s přilehlými lesy.

Dominantou je zámek

Právě ten je bezesporu nejvýznamnější pamětihodností města a patří stále rodu Colloredo-Mansfeld. V dobách komunismu v něm sídlil klub Československých spisovatelů, někteří (například Bohumil Říha), zde i zemřeli. Zámek je celoročně přístupný veřejnosti. Poblíž něj leží také hrad Vargač, který je chráněn jako kulturní památka a je nyní na prodej http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi-tip-na-vylet/2017-11-16-v-dobrisi-je-na-prodej-hrad-vargac-mesto-o-nej-nema-zajem.

Přímo ve městě se nacházejí rybníky Papež a Koryto. Proto se říká, že na Dobříši je Papež u koryta a dobříšáci jsou křtění papežem. V blízkém okolí se nachází také Huťský rybník. Na Dobříšském potoce byla vybudována přehradní nádrž Chotobuš, která sloužila jako zdroj pitné vody. Dnes je ale jen záložnou, naposledy jela na plný výkon v roce 2002, kdy připravovala pitnou vodu pro zatopené povltaví.

V jeho blízkosti se nachází francouzský park, který je považován za jeden z nejkrásnějších v ČR. Volnější parkovou úpravu má také anglický park, který je navržen na vyhlášení přírodní památky. Zajímavostí je také dům u rybníka Strž, který se nachází ve Staré Huti u Dobříše a bydlel v něm Karel Čapek.

Zajímavý je také evangelický kostel v Příbramské ulici, jenž je moderní stavbou z roku 1937 a navázal svým vznikem na evangelickou tradici tolerančního evangelctví v sousední obci - Rybníkách. V letech 1993-1994 byla v sousedství vybudována fara.

Bývalá synagoga byla zase v poválečných letech přestavěna na kulturní dům. Během adaptace byla zbořena její věž a zjednodušena fasády. Nad samotným městem je Masarykovo sanatorium pro choroby nervové a vnitřní, které bylo postaveno ve 30. letech 20. století. Za dob totality sloužila pro význačné osoby, dnes je pro dlouhodobě nemocné.